BIOCAS(externe link) is een samenwerkingsproject met als doel het aanjagen van een regionale circulaire bio-ecomie, en het ontwikkelen van plattelandsgebieden naar welvarende, slimme gespecialiseerde regio's. Waarbij lokale valorisatie van biomassa wordt verkregen, door Biomass Cascading Alliances (BCA) te realiseren.

Beleidsthema: Eco-innovation: ondersteuning van de groei in de economieën van de Noordzee Regio

Het beproeven van verschillende manieren om consumenten en bedrijven te helpen water te besparen, afval te verminderen, materialen te recyclen en energie-efficiënte werkwijzen en technologieën toe te passen.

Het transnationale karakter van deze projecten stimuleert de ontwikkeling en acceptatie van milieuvriendelijke en koolstofarme producten, diensten en processen rond de Noordzee ten behoeve van de doelstellingen om emissies te verminderen.

Project Partners

  • Provincie Fryslân (NL) Lead partner;
  • 18 partners uit 4 landen uit de Noordzee regio; Nederland, België, Duitsland, Denemarken.

Project period:  01 July 2017 - 30 June 2021 • 
Total budget: € 4.969.239 ERDF contribution: € 2.484.620

Door innovatieve eco-ondernemingen te stimuleren, willen we de economische groei en de milieuvoordelen stimuleren:
minder vervuiling, minder uitstoot en duurzamere hulpbronnen.