Natuurvereniging Geaflecht is met het project ‘Broedeiland voor de Wytstirns’ de winnaar van de LF2028-prijs in de regio Zuidoost-Fryslân. Bestuurslid Oosterbaan ontving op donderdag 9 november 2023 de cheque van €2028,- uit handen van gebiedsgedeputeerde Folkerts, voorzitter van de Adviescommissie regio Zuidoost-Fryslân. 

Natuurvereniging Geaflecht in Gorredijk heeft zo’n 400 leden en wil op een enthousiaste manier de natuur in de eigen omgeving onder de aandacht brengen van jong tot oud. Het project ‘Broedeiland voor de Wytstirns’ is daar een mooi voorbeeld van. De visdieven (Wytstirns in het Fries) trekken in het voorjaar graag naar de Bouwespolder, vlakbij Terwispel, om te foerageren en te broeden. De afgelopen decennia doet de soort dit in kleine en wisselende aantallen. Op dit moment zijn er te weinig natuurlijke nestplaatsen. Dat is jammer, want verder voldoet de Bouwespolder met zijn visrijke voedselplaatsen aan alles wat de visdief nodig heeft.   

In het verleden waren er in dit gebied al kleine drijvende vlotjes waar de visdieven met groot succes hebben gebroed. Vrijwilligers van Geaflecht leggen nu samen met Staatsbosbeheer een groter broedeiland aan om zo ruimte te maken voor meer broedparen. In juni 2023 heeft dit project een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns ontvangen.

Juryrapport 

In de regio Zuidoost-Fryslân is dit project uitgekozen voor de LF2028-prijs. De jury geeft deze prijs graag aan Geaflecht als aanmoediging om nog meer mensen, of misschien zelfs meer scholen, te kunnen bereiken met een lesprogramma rondom het nieuwe broedeiland.  

LF2028-Bonusprijs:  

De LF2028-Bonusprijs is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. De waarde bedraagt €2.028,-. Na elke openstellingsperiode van het IMF kiest de jury één winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio. De uitgereikte prijs op 9 november 2023 is verbonden aan de tweede openstellingsperiode van het IMF in 2023 (24 april t/m 11 mei 2023). Het is een extra beloning omdat het project mede laat zien oog te hebben voor toekomstige generaties.  

NB: Het Iepen Mienskipsfûns 2020-2021-2022-2023 is afgelopen. Het Iepen Mienskipsfûns wordt in 2023 niet meer opengesteld. Provinciale Staten nemen rond de jaarwisseling een besluit over een eventueel nieuw Iepen Mienskipsfûns.