Samenvatting

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. De provincie Fryslân stelt de gebieden vast die deel uitmaken van het natuurnetwerk.

Omschrijving

Het natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het natuurnetwerk bestaat uit kerngebieden: grote aan elkaar verbonden natuurgebieden met een hoge kwaliteit. De gebieden die deel uitmaken van het natuurnetwerk Nederland worden door de provincie vastgesteld. De provincie kan ook gebieden aanwijzen die buiten het natuurnetwerk Nederland liggen, maar wel belangrijk zijn vanwege hun natuur of landschap. Dit zijn 'bijzondere provinciale natuurgebieden' of bijzondere provinciale landschappen'.

Contact opnemen

Voor informatie over het natuurnetwerk Nederland kunt u terecht bij de provincie.

Meer informatie

Natuurnetwerk Nederland | Natuur en biodiversiteit | Rijksoverheid.nl(eksterne keppeling)