De Venekoterbrug in Oosterwolde is aan vervanging toe. De ophaalbrug is gebouwd in 1964 en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Ook op andere plaatsen verbeteren we de N919. Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken.

Aanpak Venekoterbrug

Samen met de gemeente Ooststellingwerf hebben we gekeken hoe fietsers straks veiliger over de brug kun­nen. Voor fietsers en wandelaars komt aan de westzij­de van de brug een aparte fiets- en wandelstrook. Het fietspad over de kruising Houtwal wordt doorgetrok­ken over de brug tot aan de rotonde Molenweg. De nieuwe brug is daarmee breder dan de bestaande brug.

Ontwerpfoto van de nieuwe situatie

 

Het ontwerp voor de nieuwe brug is gemaakt door Kees de Haan van JONG architecten. De bouwvergun­ning is inmiddels verleend. Eind mei is bekend gewor­den dat aannemerscombinatie Macadam uit Bakke­veen en machinefabriek Rusthoven uit Groningen de nieuwe brug gaan bouwen.

 

Tijdelijke brug

Begin september 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de Venekoterbrug. Om het verkeer de Opsterlandse Compagnonsvaart over te kunnen laten gaan leggen we een tijdelijke brug aan. Aannemer Macadam is inmiddels gestart met de aanleg van de tijdelijke brug. Deze tijdelijke brug komt ter hoogte van de Hornleger. Het wordt een brede brug waar al het gemotoriseerde verkeer, inclusief vrachtverkeer, gebruik van kan maken. Auto’s kunnen elkaar passeren op de brug.

Fietsers en voetgangers kunnen geen gebruik maken van deze brug. Zij worden omgeleid via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug Molenweg – Houtwal ter hoogte van de Groote Singel. Fietsers richting Appelscha kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Molenweg.

De tijdelijke brug is vanaf week 39 gereed. Daarna legt de aannemer de bypass op de Molenweg aan. Om die reden is de rotonde van 27 september 7.00 uur tot en met 28 september 17.00 uur afgesloten.
Verkeer van en naar Appelscha kan dan gebruik maken van de tijdelijke brug. Vanaf woensdag 29 september is de omleidingsroute via de tijdelijke brug volledig in gebruik.

Een overzicht van de wegen die afgesloten, gestremd en toegankelijk zijn aangegeven door een stippellijn, een vaste lijn en door een wegwerkzaamhedenbord.

 

Adviesroute

Tijdens de werkzaam­heden geldt voor het doorgaande verkeer een adviesroute. Deze advies­route gaat over de grote wegen, de N381, A7 en de A28. Plaatselijk verkeer kan gebruik maken van de tijdelijke brug.

Routekaart van werkzaamheden bij Oosterwolde

 

Overzicht werkzaamheden

Op meerdere plekken werken we aan de N919. Hieronder beschrijven we welke werkzaamheden we wanneer uitvoeren en wat deze werkzaamheden inhouden.

1. Aanpak kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg

Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, combineren we werkzaamheden. Met de komst van de nieuwe brug passen we gelijk de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg aan. Om ook hier het verkeer zo veel mogelijk te kunnen laten passeren tijdens de bouw van de nieuwe brug, leggen we op het kruispunt Houtwal en de rotonde Molenweg een tijdelijke weg naast het kruispunt aan. Dat heet een bypass.

Via deze bypass leiden we het doorgaande verkeer van de N919 over de Molenweg richting de tijdelijke brug. Voor het verkeer van de Molenweg richting het centrum sluiten we een T-aansluiting aan op de bypass. Tijdens de aanleg van deze T-aansluiting is de afslag richting het centrum tijdelijk afgesloten. Zodra de bypass klaar is, kan het verkeer vanaf de Molenweg hier weer langs.

In het voorjaar 2022 realiseren we het nieuwe kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg. Het kruispunt Houtwal is dan tien dagen afgesloten en de rotonde Molenweg vijf. Zodra deze planning bekend is, plaatsen we dat op deze pagina.

2. Herinrichting Venekoterweg

De Venekoterweg is toe aan onderhoud. Vanaf ovonde Ploeggang tot aan kruispunt Houtwal krijgt de weg een nieuwe laag asfalt en aan de zijkanten van de weg komt een nieuwe funderingslaag. Deze werkzaamheden combineren we met werkzaamheden aan de brug. Tijdens de werkzaamheden zijn problemen met de riolering geconstateerd. De kwaliteit van de leidingen die de Venekoterweg kruisen en voor de afwatering zorgen is slecht. Daarom moeten we de leidingen vervangen. De weg blijft daardoor twee weken langer gestremd. Van 4 oktober tot en met 12 november is de weg volledig afgesloten voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden is een oversteek over de Venekoterweg mogelijk via de Hornleger of de Zoltstede. Het tankstation aan de N919 blijft bereikbaar. Verkeer leiden we om met borden via de Venekoterbrug. Aannemer A. Faber uit Bolsward voert deze werkzaamheden uit.

3. Groot onderhoud Schottelenburgweg en ‘t Oost

De Schottelenburgweg en ’t Oost krijgen tussen de rotonde Molenweg en afslag Schrappinga een nieu­we laag asfalt. Hiervoor is het nodig de weg tijdelijk te stremmen. Hiermee starten we in het voorjaar van 2022. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij vertellen u in een volgende nieuwsbrief meer over deze stremming.

Brugbediening

De Turfroute is open van 15 mei t/m 15 september. Dat betekent dat er geen brugbediening is vanaf 16 september tot en met 14 mei 2022. In verband met de werkzaamheden aan de brug worden de konvooivaarten van zaterdag 30 oktober en 30 april aangepast. Door de stremming zijn er twee trajecten mogelijk: Mildam tot Venekoterbrug en Damsluis tot Venkoterbrug. Opgeven voor deze konvooivaarten kan via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058 - 292 5925