De werkzaamheden aan de Venekoterweg (N919) en de Venekoterbrug in Oosterwolde zijn in volle gang. In het voorjaar van 2021 zijn we gestart. Een deel van de werkzaamheden is inmiddels klaar. Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken.

1. Aanpassing Rijweg

In het voorjaar van 2021 maakten we het kruispunt Rijweg veiliger door een middengeleider aan te leg­gen. Fietsers kunnen nu in twee keer de weg overste­ken. We brachten de snelheid voor het autoverkeer rond het kruispunt omlaag naar 60 kilometer per uur. Ook kreeg de weg een nieuwe laag asfalt en nieuwe markering.

2. Herinrichting Venekoterweg

In oktober en november vorig jaar zijn er werkzaam­heden aan de Venekoterweg (N919) uitgevoerd. Tus­sen ovonde Ploeggang en kruispunt Houtwal brachten we een nieuwe laag asfalt aan. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de kwaliteit van de leidingen die voor afwatering zorgen slecht was. Dit moesten we herstellen. Daardoor duurden de werkzaamheden iets langer.

3. Venekoterbrug en aanpassing kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg

Vorig jaar september is de Venekoterbrug verwijderd en is er een tijdelijke brug aangelegd. De oude brug is naar Groningen vervoerd en ligt daar nu in opslag. Voor deze brug proberen we een nieuwe bestemming te vinden. Op dit moment is aannemerscombinatie Macadam en machinefabriek Rusthoven bezig met het bouwen van de nieuwe brug. De fundering van de brug is inmiddels klaar. Naar verwachting kan de aannemer het bovenste gedeelte van de brug in maart en april plaatsen. Daarna brengen ze de elektrotechnische installatie aan en kunnen we starten met het testen van de brug. Als alles volgens planning verloopt dan kan het verkeer vanaf mei over de nieuwe Venekoterbrug rijden. De tijdelijke brug wordt dan verwijderd.

Een oranje kraan verwijderd de oude brug
Een oranje kraan verwijderd de oude brug
Een foto uit de lucht genomen waarop te zien is dat de oude brug verwijderd wordt.
Het aanbrengen van de fundering voor de nieuwe brug
De nieuwe brug wordt aangelegd. Alleen de twee steunpunten voor de brug staan er nog maar.
De zogeheten "landhoofden" van de nieuwe brug
Een impressie van uit de lucht hoe het er uit komt te zien. Rechts een rotonde en aan de linkerkant de nieuwe brug

In het voorjaar van 2022 zijn kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg aan de beurt.

Het kruispunt Houtwal richten we opnieuw in en de rotonde Molenweg passen we aan. Het groene deel in het midden van de rotonde maken we kleiner. Het overrijdbare deel wordt groter. Ook pakken we de fietsoversteek aan de noordzijde van de rotonde aan. We maken de fietsoversteek veiliger door de oversteek verder van de rotonde af te plaatsen en er komt een middengeleider.

Een overzichtskaart met daarop genummerd de volgorde van werken

4. Onderhoud Schottelenburgwegen ‘t Oost

Naast de aanpassing van kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg voeren we gelijktijdig groot onderhoud uit aan de Schottelenburgweg en ’t Oost. De Schottelenburgweg en ’t Oost krijgen tussen rotonde Molenweg en afslag Schrappinga een nieuwe laag asfalt. Langs ’t Oost komen grasbetontegels. Aannemer Schagen Infra BV voert de werkzaamheden uit.

  1. Aanpassing rijweg: afgerond voorjaar 2021
  2. Herinrichting Venekoterweg: afgerond najaar 2021
  3. Vervanging brug Venekoterweg + aanpassing kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg: Uitvoering van september 2021 tot juni 2022
  4. Groot onderhoud Schottelenburgweg en 't Oost: Uitvoering april 2022

Planning en hinder

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten we de weg afsluiten. We begrijpen dat dit impact heeft op de omgeving. Om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken combineren we de werkzaamheden aan de Venekoterbrug met de werkzaamheden aan de Venekoterweg en het onderhoud aan de Schottelenburgweg en ‘t Oost.

Op maandag 11 april starten we met de aanleg van het nieuwe kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg. Gelijktijdig voeren we onderhoud uit aan de Schottelenburgweg en ’t Oost. Het kruispunt Houtwal, de rotonde Molenweg en de Schottelenburgweg zijn tot en met 29 april volledig afgesloten voor alle verkeer.

Tijdens de stremmingen leiden we het verkeer om via de N373, de N371 en de N381. Fietsers leiden we om via de tijdelijke brug en de Hornleger. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden in juni 2022 helemaal klaar.

Een overzichtskaart waar met een dikke lijn de omleiding op aangegeven wordt.

Opmerkingen, vragen of klachten

Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden opmerkingen, vragen of klachten? Neem dan vooral contact met ons op via e-mail: provincie@fryslan.frl. Wij staan u ook graag persoonlijk te woord. Daarvoor kunt u ons bellen op het nummer 058 - 292 59 25, van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.