De provincie Fryslân heeft op meerdere plekken de provinciale weg, de N917, aangepakt. 

Zo hebben we het stuk tussen Ureterp en Siegerswoude aangepakt en in het voorjaar van 2019 het stuk tussen Waskemeer en Haulerwijk. We hebben op beide delen tweekleurig asfalt aangebracht. Zo heeft de weg op deze delen de uitstraling van een 60-km weg gekregen. De ervaring is dat mensen hierdoor langzamer gaan rijden, omdat de weg minder breed lijkt. Er is gekozen voor zwart in het midden en wit aan de zijkanten, omdat fietsers op de rijbaan fietsen. Als er voor fietsers een apart fietspad is, brengen we asfalt aan met zwarte randen en wit in het midden.

Oude situatie van de asfaltweg tussen Waskemeer en Haulerwijk

Foto: Impressie traject Waskemeer Haulerwijk 

 

Een schets van hoe het er uit komt te zien als het traject Waskemeer Haulerwijk klaar is

Foto: Oude situatie traject Waskemeer Haulerwijk

Bakkeveen-Haulerwijk

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van het stuk tussen Bakkeveen en Haulerwijk. Dit stuk is toe aan groot onderhoud. Ook hier brengen we asfalt in twee kleuren aan (wit in het midden en zwart aan de zijkanten) en krijgen de kruispunten een rode kleur. Zo krijgt de provinciale weg tussen Ureterp en Haulerwijk dezelfde uitstraling. Op het moment dat we weten wanneer dit project van start gaat, publiceren we dat op deze pagina.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden opmerkingen, vragen of klachten? Dan kunt u contact opnemen via provincie@frysan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.