"Samen met BAM Infra werken we aan het project Dongjum -Tzummarum waar we de verkeersveiligheid verhogen, groot onderhoud uitvoeren en de leefbaarheid in Dongjum verbeteren. Om dat laatste te bereiken proberen we invulling te geven aan de inrichtingswensen van de omgeving, op basis van het advies wat het dorp aan de provincie heeft aangeboden", beschrijft Ger de Boer, projectleider infrastructuur.

Video: Project N393 Mooie Paal

Bron: YouTube

"In april zijn we met de uitvoering gestart en de werkzaamheden aan het eerste project zijn afgelopen zomer afgerond. In veertien dagen hebben we een duurzame rotonde aangelegd op het kruispunt bij Mooie Paal (N393). Het verbaasde mensen uit de omgeving hoe snel dit ging!", zegt Ger de Boer. Fietsers moesten in de oude situatie bij dit kruispunt drie rijbanen oversteken. Dat was gevaarlijk. Ook hebben we de weg tussen Sint-Jacobiparochie en Mooie Paal geschikt gemaakt voor landbouwverkeer. Daarmee is er een doorgaande landbouwroute via de N393 ontstaan en is de parallelweg veiliger geworden voor andere weggebruikers. Ger de Boer: "Nu zijn we bezig met de voorbereidingen voor de bebouwde kom van Dongjum. Medio 2021 is de planning om dit project op te leveren."

Werken in een bouwteam

Collega-projectleider Jan Hiddinga vult aan: "Bijzonder aan dit project is dat we werken in een bouwteam: een samenwerkingsverband in een project tussen een opdrachtgever en een of meerdere deskundigen - de opdrachtnemer. Samen werken we enthousiast aan het ontwerp, de engineering en de bouw. We wisselen vanaf het begin van het project kennis uit, waardoor verschillen van inzicht tijdens de uitvoering niet voorkomen. Er is ruimte om samen problemen aan te pakken, waar je in een normale werkconstructie niet bij stilstaat. Daarnaast is duidelijk wat de risico’s zijn en wie ervoor zorgt dat deze risico’s beperkt blijven."

Het project DOEN van Rijkswaterstaat inspireerde de projectleiders om meer uit een project te halen. Jan Hiddinga: " We wilden gaan voor maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk, door beter met elkaar samen te werken. Hoewel de term ‘bouwteam’ niet nieuw is, is dit een van de eerste reguliere infraprojecten binnen provincie Fryslân waarbij we op deze manier werken, met samenwerking als uitgangspunt." Het is geen andere methode, contractvorm of aanbestedingsprocedure, maar meer een gedachtegoed of mindset. Nevendoelstellingen als circulariteit en veiligheid stranden vaak op geld en processen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Jan vertelt verder: "Die doelstellingen pakken we nu mee, waardoor we veel meerwerk en/of vertraging voorkomen. Werken in een bouwteam zorgt voor meer persoonlijke betrokkenheid, waardoor collega’s meer kunnen “geven” en het werkplezier toeneemt."

Ervaring werken in een bouwteam

Door de bouwteamconstructie was het werk duurzaam en veilig. Er was minder materiaalverspilling door hergebruik en minder CO2-uitstoot op locatie. Door het gebruik van gerecyclede en hoogwaardige prefab materialen werd de rotonde sneller aangelegd. Ger de Boer: "Daarmee voldeden we aan de wens van de omgeving, om het werk voor het oogstseizoen te realiseren. Bovendien creëerden we een veilige bouwplaats voor medewerkers en de omgeving."

Er is zowel bij de provinciale medewerkers als bij BAM Infra grote tevredenheid over deze manier van werken. "Veel tijd om terug te kijken hebben we eerst niet, want de voorbereidingen voor Dongjum zijn in volle gang. De sfeer is goed in het bouwteam. We zitten in een flow, iedereen staat te popelen om door te gaan", aldus Ger de Boer.

Blijf op de hoogte

Heeft u nog vragen over een van deze werkzaamheden? Dat kan via Ger de Boer, via provincie@fryslan.frl of bel naar 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.