De voorbereiding voor de werkzaamheden aan de N383 bij Marsum zit erop. Eind januari 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een turborotonde, een fietstunnel en een bypass naast de bestaande afrit van de N31. Aannemer KWS Infra voert de werkzaamheden uit.

Aanleiding voor de werkzaamheden

Provincie Fryslân wil de N383 bij Marsum veiliger maken, maar tegelijk de doorstroming van het verkeer verbeteren. Na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Noordwesttangent naar Stiens is het drukker geworden op de N383 bij Marsum. De rotonde kan de verkeersdrukte niet aan en dit zorgt voor opstoppingen. Fietsers moeten tussen auto’s door de weg oversteken. Dit levert gevaarlijke situaties op. De vertraging in het autoverkeer zorgt daarnaast voor hinder op de afrit (21) van de N31 (Leeuwarden – Marsum). Dit leidt tot verkeersonveilige situaties op de Haak om Leeuwarden (N31).

Een weg die naar een rotonde leidt met verkeersborden in het midden. Naast de weg een zeer natte berm en een bewolkte lucht.

Turborotonde, fietstunnel en bypass

Na grondig onderzoek is in samenwerking met gemeente Waadhoeke en Rijkswaterstaat een ontwerp gemaakt voor een turborotonde, een fietstunnel en een bypass naast de bestaande afrit van de N31. Zo hoeft verkeer van de afrit niet te stoppen voor verkeer op de rotonde. Deze maatregelen verbeteren de doorstroming van het autoverkeer en voorkomen opstopping op de afrit van de N31. De fietstunnel is veiliger en zorgt ervoor dat fietsers ongehinderd door kunnen rijden. 

Planning en hinder

Eind januari ging de schep in de grond. Aannemer KWS Infra werkt in opdracht van de provincie tot en met mei 2022 aan de N383. Het werk is opgedeeld in verschillende fasen. De planning is onder voorbehoud. Eventuele onvoorziene tegenvallers, bijvoorbeeld slecht weer, kunnen ervoor zorgen dat de planning wijzigt.

Fase 1

De eerste fase duurt tot half februari. In die periode leggen we een tijdelijke rotonde en een tijdelijke zigzag-fietsoversteek aan. Deze tijdelijke maatregelen zorgen ervoor dat de weg tijdens de werkzaamheden in de volgende fase open blijft voor verkeer.

Fase 2

Aansluitend op fase 1 starten we half februari met de werkzaamheden van fase 2. Dan leggen we de turborotonde, de fietstunnel en de pompkelder aan. Omdat we in fase 1 een tijdelijke rotonde en een tijdelijke fietsoversteek aanleggen kan het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in fase 2 langs het werk rijden. We hoeven de weg daardoor niet af te sluiten voor verkeer met uitzondering van twee weekenden. Van vrijdag 13 mei 20.00 uur tot en met maandag 16 mei 06.00 uur zijn de bestaande rotondes en de N383 (Westergoawei) volledig afgesloten voor alle verkeer.

Deze weekendafsluitingen zijn nodig voor de aanleg van de nieuwe turborotonde aan de noordzijde, verbreding van de weg en asfalteringswerkzaamheden. Verkeer leiden we om via de Noordwesttangent N398 en de N357 bij Stiens richting Leeuwarden (en andersom).

Een overzicht van het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. De stippellijn geeft de stremming aan en de ondoorbroken lijn de omleiding.

Fase 3

Na het afronden van de werkzaamheden van fase 2 starten we in april met groot onderhoud, asfalteringswerkzaamheden en afrondende werkzaamheden aan de N383. Dit is fase 3. De weg is van maandag 16 mei tot en met donderdag 19 mei ’s avonds en ’s nachts van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind mei klaar. Verkeer leiden we om via de N31 afslag Bolsward en de A31 afslag Dronryp

Een overzicht van het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. De stippellijn geeft de stremming aan en de ondoorbroken lijn de omleiding.

Tijdens de weekend- en nachtafsluitingen rijden de bussen van Arriva ook een andere route. Meer informatie hierover vindt u op www.arriva.nl(eksterne link)

Vragen

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden of over de bereikbaarheid van uw woning of erf kunt u contact opnemen met KWS Infra via rixt@bureauschmidt.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de N383 bij Marsum of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of bellen met 058 -  292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.