Verdubbeling N381

Met het Coalitieakkoord van mei 2015 werd duidelijk dat de verdubbeling van de N381 verder wordt doorgetrokken, namelijk van Donkerbroek tot Oosterwolde. In 2016 is het voorlopig ontwerp van de verdubbeling gepresenteerd. Ook zijn dat jaar de benodigde onderzoeken uitgevoerd. In het voorjaar van 2017 lagen de omgevingsvergunning en de watervergunning, en alle achterliggende onderzoeken, ter inzage.

In 2018 zijn de werkzaamheden gestart. Halverwege 2020 rijdt het verkeer dan via een dubbelbaanse N381 van Donkerbroek naar Oosterwolde.

Te downloaden:

Pagina opties