Verdubbeling N381

Verdubbeling Donkerbroek - Venekoten: fase 2

De voorbereidingen voor de verdere verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde zijn in volle gang. De weg wordt aangepast van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken.

De N381 gaat op dit moment vlak voor kunstwerk ’t West bij Donkerbroek terug van 2x2 rijstroken naar 1x2 rijstroken. In de toekomst loopt de verdubbeling tot vlak voor het kunstwerk Venekoten bij Oosterwolde. Dat houdt in dat de onderdoorgang ’t West, fietstunnel ‘t Hoogezand, autotunnel Balkweg, brug Tsjonger en viaduct Nanningaweg aangepast worden. Zo komt er bij ’t West een nieuwe tunnelbak en komt er een tweede brug over de Tsjonger. De tunnels worden verlengd zodat ze onder 2x2 rijstroken doorgaan. Autotunnel Duistereweg is al gebouwd naar de nieuwe situatie.

Globale planning

In 2016 zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Begin 2017 lagen de (ontwerp) omgevingsvergunning en de (ontwerp) watervergunning ter inzage. Medio 2018 is de aanbesteding van het werk en naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2018. Halverwege 2020 rijdt het verkeer dan via een dubbelbaanse N381 van Donkerbroek naar Oosterwolde.

5 partijen ingeloot voor verdubbeling tussen Donkerbroek en Oosterwolde

Vijf aannemers gaan aan de slag met het contract voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Een notaris heeft 5 van de tien partijen ingeloot. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie de verdere verdubbeling gaat uitvoeren.

Procedure

De uitvoering van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde is in één contract op de markt gebracht. De aanbesteding startte donderdag 21 september 2017 formeel door een publicatie op aanbestedingsplatform "Tenderned". Aannemers konden zich hierop inschrijven. Van de geïnteresseerde inschrijvers, konden tien aannemers aantonen dat ze aan de vooraf gestelde eisen voldoen. Door de loting werd bepaald welke vijf aannemers door zijn en de contractstukken toegestuurd krijgen. Zij mogen daadwerkelijk een aanbieding indienen. De partij met de economisch meest voordelige inschrijving krijg het werk gegund. De verwachting is dat in het voor jaar van 2018 bekend is welke partij het werk gaat uitvoeren.

Pagina opties