Verdubbeling N381

Verdubbeling Donkerbroek - Venekoten: fase 2

De voorbereidingen voor de verdere verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde zijn in volle gang. De weg wordt aangepast van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken.

De N381 gaat op dit moment vlak voor kunstwerk ’t West bij Donkerbroek terug van 2x2 rijstroken naar 1x2 rijstroken. In de toekomst loopt de verdubbeling tot vlak voor het kunstwerk Venekoten bij Oosterwolde. Dat houdt in dat de onderdoorgang ’t West, fietstunnel ‘t Hoogezand, autotunnel Balkweg, brug Tsjonger en viaduct Nanningaweg aangepast worden. Zo komt er bij ’t West een nieuwe tunnelbak en komt er een tweede brug over de Tsjonger. De tunnels worden verlengd zodat ze onder 2x2 rijstroken doorgaan. Autotunnel Duistereweg is al gebouwd naar de nieuwe situatie.

Globale planning

In 2016 zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Begin 2017 lagen de (ontwerp) omgevingsvergunning en de (ontwerp) watervergunning ter inzage. Medio 2018 is de aanbesteding van het werk en naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2018. Halverwege 2020 rijdt het verkeer dan via een dubbelbaanse N381 van Donkerbroek naar Oosterwolde.

5 partijen ingeloot voor verdubbeling tussen Donkerbroek en Oosterwolde

Vijf bedrijven deden in december 2017 hun aanbieding. Twee daarvan hebben zich tijdens de selectiefase teruggetrokken en geen inschrijving ingediend. De andere drie partijen zijn na de inschrijving beoordeeld op hun aangeboden kwaliteit en hun prijs. 

Proces gunning

De uitvoering van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde is in één contract op de markt gebracht. De aanbesteding startte donderdag 21 september 2017 formeel door een publicatie op aanbestedingsplatform "Tenderned". Aannemers konden zich hierop inschrijven. Van de geïnteresseerde inschrijvers, konden tien aannemers aantonen dat ze aan de vooraf gestelde eisen voldoen. Door de loting werd bepaald welke vijf aannemers door zijn en de contractstukken toegestuurd krijgen. Zij mochten daadwerkelijk een aanbieding indienen. De partij met de economisch meest voordelige inschrijving kreeg het werk gegund. Heijmans Infra B.V. heeft de hoogste score op de kwaliteit en de laagste prijs. Daarmee hebben zij de opdracht gewonnen. Na de voorlopige gunning op 12 april kregen de bedrijven die de opdracht niet gegund hebben gekregen, tot begin mei de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gunningsbeslissing. Hiertegen is door de andere partijen geen bezwaar gemaakt. Heijmans Infra B.V. start medio november met de uitvoering van het werk.

Pagina opties