Planschade

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft aan dat degene die schade leidt door (bijvoorbeeld) een omgevingsvergunning, recht kan hebben op een tegemoetkoming in die schade. Het gaat om schade in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van bijvoorbeeld de woning.

Indien u vindt dat u schade lijdt door de omgevingsvergunning verdubbeling Donkerbroek - Oosterwolde, kunt u hieronder de benodigde formulieren downloaden om een tegemoetkoming in planschade aan te vragen.

Pagina opties