Meer informatie

Op de onderliggende pagina's kunt u meer informatie vinden over bijvoorbeeld de projectorganisatie. Wie werken er allemaal aan het project N381? Ook de samenwerking met het onderwijs staat hier beschreven. De fotoclub Harambe maakt veel foto's voor project N381. Het merendeel van de foto's op de pagina Project in beeld is van hun hand. Ook de historie van het project is op de onderliggende pagina's te vinden.  

Pagina opties