De N361 bij Dokkum is woensdag 29 september, donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober gestremd voor alle verkeer. Aannemerscombinatie It Slútstik zal dan bij het viaduct over de Stroobosser Trekfeart onderzoek uitvoeren naar de impact van water op de weg en de fundering ervan. Het verkeer kan die dagen omrijden via de westelijke rondweg in Dokkum. Omleidingsborden geven de route aan.

Het onderzoek vindt plaats in en bij de terpen aan de noordzijde en zuidzijde van het viaduct. De terpen zijn deels opgebouwd met staalslakken. Aan de noordzijde zijn de staalslakken in aanraking gekomen met water, dat daardoor verontreinigd raakt. Ook is het wegdek hier beschadigd.

Het onderzoek moet duidelijk maken hoe water (regen en/of grondwater) in de terpen zich verspreidt. Het moet inzicht geven in de processen in de grond en fundering onder het wegdek en of die in beide terpen hetzelfde zijn. Ook moet er zicht komen op een oplossing die herhaling voorkomt.

In de week van 1 november zal de aannemer het asfalt vernieuwen over een lengte van ongeveer 200 meter. Op 1 oktober wordt al licht onderhoudswerk verricht aan de toplaag.

De combinatie van staalslakken, verontreinigd water en schade aan asfalt speelt ook bij enkele taluds in de Centrale As. Er zijn maatregelen getroffen om verontreinigd water op te vangen en af te voeren. Onderzoek dat daar in opdracht van de provincie is uitgevoerd, laat zien dat staalslakken hoogstwaarschijnlijk zijn uitgezet door water, dat door het contact met de slakken verontreinigd is, en dat die zwelling de oorzaak is van scheurvorming in de weg. De provincie denkt dat hetzelfde speelt in de N361.