Wurk oan de dyk! N361 tussen rotonde Gytsjerk en kruispunt E10

Van maandag 29 november tot en met zaterdag 4 december werkt provincie Fryslân aan de N361 tussen rotonde Gytsjerk en kruispunt E10. Ter hoogte van de Rinia van Nautaweg komt een faunapassage. Hiervoor leggen we een brug aan, in combinatie met een plateau. Ook passen we de aansluiting van de Rinia van Nautaweg op de N361 aan. Tevens wordt de tijdelijke bypass verwijderd.

De aanleg van de faunapassage bij Gytsjerk is een maatregel vanuit gebiedsontwikkeling De Centrale As. Op deze webpagina leest u wanneer de werkzaamheden van start gaan, wat we precies gaan doen en wat de werkzaamheden voor u betekenen.

 

De pas aangelegde faunapassage bij Gytsjerk

Aanleg faunapassage Gytsjerk

Tussen de natuurgebieden de Grutte Wielen en de Bouwepet loopt de Westerdyk (N361). De weg is een groot obstakel voor nagenoeg alle dieren die van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied willen. De faunapassage zorgt voor een verbinding tussen deze beide natuurgebieden. In de N361, ter hoogte van de Rinia van Nautaweg, leggen we een brug aan. Onder de brug komt een water- en landverbinding waardoor dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden. Denk hierbij aan de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis en meervleermuis. Maar ook andere zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels, insecten en vissen profiteren van deze verbinding. Ook kunnen kanovaarders en schaatsers onder de brug door.

De contouren van de nieuwe aansluiting zijn al zichtbaar

Aansluiting Rinia van Nautaweg

Naast de aanleg van de faunapassage passen we ook de aansluiting van de Rinia van Nautaweg op de N361 aan. Op de foto hieronder zijn de contouren van deze nieuwe aansluiting al zichtbaar. Let op: verkeer van rechts heeft voortaan voorrang. Voor bezoekers van natuurgebied Bouwepet leggen we bij de Koartedyk vier parkeerplaatsen aan. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft ook behoefte aan extra parkeervoorzieningen. In overleg met de gemeente worden daarom in totaal twaalf parkeerplaatsen aangelegd.

In augustus is een tijdelijke bypass aangelegd. Deze wordt tijdens de stremming weggehaald.

Onderhoudswerkzaamheden N361

We combineren de hierboven beschreven werkzaamheden met de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de N361. Zo kunnen we sneller en efficiënter werken en proberen we de hinder voor de omgeving te beperken. Tussen de rotonde bij Gytsjerk en de Rinia van Nautaweg brengen we een nieuwe laag asfalt aan. Aan beide kanten van de weg komen smalle stroken lichtgekleurd asfalt, net als op het stuk weg tussen Oentsjerk en Aldtsjerk. De maximale snelheidslimiet verandert van 80 naar 60 kilometer per uur. 

Helaas kunnen we niet alle werkzaamheden uitvoeren. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden.

Planning en omleidingsroutes 

Vanaf 29 november 06.00 uur is de N361 afgesloten voor verkeer. De weg is gestremd vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot aan kruispunt E10. BAM Infra Regionaal uit Drachten voert hier werkzaamheden uit. Naar verwachting is de weg op zaterdag 4 december om 17.00 uur weer open voor verkeer.

Het openbaar vervoer rijdt een alternatieve route. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De omleidingsroute is via de Centrale As en wordt met borden aangegeven.

 

Vanwege de werkzaamheden rijden buslijn 51 en 651 tijdens de stremming een andere route. Meer informatie hierover vindt u op www.arriva.nl/n361.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer weten over de werkzaamheden? Dan kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bellen met 058 - 292 59 25.