De N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Workum, maken we op verschillende plekken veiliger. We hebben het stuk tussen Bolsward en Workum opgedeeld in twee delen. Zo hebben we de werkzaamheden tussen Parrega en Workum najaar 2020 afgerond. Voor het weggedeelte tussen Bolsward en Parrega zijn we de verschillende opties aan het onderzoeken.

Nieuwsbrief

Terugblik Parrega-Workum

Het kruispunt bij de Aaltjemeerwei is een ‘slim’ kruispunt geworden. Op het kruispunt moesten weggebruikers altijd afremmen van 100 km/uur naar 70 km/uur. Ook wanneer er geen verkeer van de zijwegen kwam. Nu zijn er verkeersborden geplaatst net als bij Húns-Leons. Verkeersborden passen zich automatisch aan bij verkeer komend vanuit de Aaltjemeerweg. Daarmee hoeven automobilisten op de N359 niet meer onnodig af te remmen. De borden detecteren geen fietsers of scooters. Zij maken gebruik van de fietstunnel.

Graphic van een weg met bomen van slim kruispunt Húns Leons
Beeld: Slim kruispunt Aaltjemeerwei

Bolsward - Parrega

Door de verbeteringen aan de hoofdrijbaan tussen Wor­kum en Parrega zien we dat het verkeer harder is gaan rijden in de 70 km/u zone bij Tjerkwerd. Daarom passen we tijdelijk, tot we dit weggedeelte aan gaan pakken, de belijning aan in Tjerkwerd om de snelheid te verlagen.

In najaar 2019 hebben we een bijeenkomst gehouden over de maatregelen rondom Tjerkwerd. Naar aanleiding hiervan hebben we verschil­lende opties uitgewerkt. Bij alle opties hebben we geke­ken of ze haalbaar zijn met de hoeveelheid grond die we aan moeten kopen, de verkeerskundige verbetering en de kosten. Het gaat om de volgende zes opties:

  • Koppelen ter hoogte van kruispunt Tjerkwerd
  • Koppelen ter hoogte van kruispunt Baburen
  • Koppelen ter hoogte van kruispunt Eemswoude
  • Oostelijke route (Tjerkwerd georiënteerd)
  • Oostelijke route (Bolsward georiënteerd)
  • Westelijke route

Wilt u de bijbehorende kaartjes zien? Bekijk dan onze laatste nieuwsbrief onderaan de pagina. Daar vind u de zes opties.

We verwachten in het voorjaar alle informatie rond te hebben. De oostelijke routes zijn de meest kansrijke opties. In een nadere uitwerking hiervan willen wij samen met de gemeente verder kijken naar wat voor verbetermogelijkheden er daarbij zijn voor met name het fietsverkeer.

Blijf op de hoogte!

Heeft u nog vragen over een van deze werkzaamheden? Dat kan via Hendrik Vries, via provincie@fryslan.frl of bel naar 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.