Sinds 2016 werkt de provincie aan het verbeteren van de N354 tussen Leeuwarden en Sneek. We willen de weg veiliger maken, maar ook rekening houden met de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid. We troffen de afgelopen jaren al verschillende maatregelen. We voerden groot onderhoud uit en gaven Dearsum en Tsienzerbuorren een meer dorpse uitstraling.

We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van twee ovondes bij de afslag naar Raerd en naar Easterwierrum.

Een bovenaanzicht van hoe het er uit komt te zien bij Raerd.
Een bovenaanzicht van hoe het er uit komt te zien bij Easterwierrum

Stand van zaken

We hebben de grond die nodig is voor de aanleg van de ovondes in bezit en alle onderzoeken zijn klaar. Nu zijn we bezig met de voorbereiding voor de aanleg van de ovondes. We hebben sloten verlegd en kabels en leidingen verplaatst, zodat ze niet in de weg liggen bij het aanleggen van de ovondes. Op verschillende plekken hebben we tijdelijk een extra laag zand van ongeveer één meter hoog aangebracht. Het zand blijft een paar maanden liggen en zorgt ervoor dat de ondergrond op een later moment niet teveel verzakt.

Een weg waar een auto op rijdt met berm  en een boerderij op de achtergrond

Planning

De extra laag zand die wij een aantal maanden geleden hebben aangebracht moet langer blijven liggen dan we eerst dachten. De grond eronder moet nog iets verder inklinken zodat het op een later moment niet meer te veel kan verzakken.

Het lijkt erop dat de grond begin 2024 voldoende ingeklonken is. Zodra we zien dat dat zo is kunnen we ook starten met de aanleg van de rotondes. 

Nieuwsbrief digitaal

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de N354. Vanwege duurzaamheidsoverwegingen en het vlot kunnen verspreiden van actueel nieuws gaan we over op een digitale versie van de nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u HIER aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u de nieuwsbrief graag blijven ontvangen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bel naar 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.