Van 2 oktober tot en met 10 december werken we aan de N351 Wolvega – Slijkenburg. Schagen infra en KWS legt hier verschillende fietsoversteken aan en past de weginrichting aan.

Werkzaamheden N351

Aan de N351 tussen Wolvega en de provinciale grens bij Slijkenburg voeren we groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan. Op verschillende plaatsen leggen we fietsoversteken aan. Zo kunnen fietsers in de toekomst veilig de N351 oversteken. Landbouwverkeer mag in de nieuwe situatie gebruikmaken van de hoofdrijbaan. We passen de markering op de weg en de borden aan, zodat weggebruikers weten dat ze landbouwverkeer op de hoofdrijbaan kunnen verwachten. Zo maken we de parallelweg veiliger voor het overige verkeer. Daarnaast rijdt zwaar verkeer de bermen niet langer stuk, waardoor regenwater minder snel op het asfalt blijft staan. Om de snelheid op de parallelweg te beperken planten we hagen en brengen we op verschillende plaatsen visuele drempels aan.

Een overzicht van alle werkzaamheden aan de N351 aangegeven op een kaart
 1. Opheffen tapers N351 - Zeedijk/Lindedijk
 2. Verruimen zicht door snoeien bossage N351
 3. Landbouwverkeer op de hoofdrijbaan (gehele tracé):
  • aanpassing markering
  • aanpassing bebording
 4. Aanleg rotonde N351 - Grindweg/Spangahoekweg (volgt later)
 5. Aanleg fietsoversteekplaats N351 - Voetpad Spangahoekweg
 6. Aanleg fietsoversteekplaats N351 – Spangahoekweg
 7. Optisch versmallen van parallelweg d.m.v. planten hagen in tussenberm
 8. Aanleg fietsoversteekplaats N351 – Lindedijk
 9. Aanleg fietsoversteekplaats N351 - De Merriemaden

Rotonde volgt later

Op de kruising van de N351 met de Spangahoekweg leggen we een rotonde aan. Voor de aanleg van deze rotonde hebben we een stikstofvergunning nodig. Het project loopt immers door de Rottige Meente dat gekwalificeerd is als een stikstofgevoelig gebied. De procedure om zo’n vergunning aan te vragen loopt nog. We weten niet hoelang dit proces duurt. Daarom hebben we besloten om de rotonde op een later moment aan te leggen.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats van 2 oktober tot en met 10 december. Tijdens deze werkzaamheden is de hoofdrijbaan dicht voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer leiden we om via de A6/A7 en A32.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N351? Meld u dan via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Digitale nieuwsbrief aanvragen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.