Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de N351 Wolvega – Slijkenburg. Het ontwerp is klaar om ‘de markt op te gaan’. Daarna kiezen wij een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken.

Werkzaamheden N351

Aan de N351 tussen Wolvega en de provinciale grens bij Slijkenburg voeren we groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan. Op verschillende plaatsen leggen we fietsoversteken aan. Zo kunnen fietsers in de toekomst veilig de N351 oversteken. Op de kruising van de N351 met de Spangahoekweg leggen we een rotonde aan. Landbouwverkeer mag in de nieuwe situatie gebruikmaken van de hoofdrijbaan. We passen de markering op de weg en de borden aan, zodat weggebruikers weten dat ze landbouwverkeer op de hoofdrijbaan kunnen verwachten. Zo maken we de parallelweg veiliger voor het overige verkeer. Daarnaast rijdt zwaar verkeer de bermen niet langer stuk, waardoor regenwater minder snel op het asfalt blijft staan. Om de snelheid op de parallelweg te beperken planten we hagen en brengen we op verschillende plaatsen visuele drempels aan.

Een kaart waar het traject op staat waar werkzaamheden worden uitgevoerd. De aan te pakken gebieden worden uitgelicht dmv uitvergrote cirkels.
 1. Opheffen tapers N351 - Zeedijk/Lindedijk
 2. Verruimen zicht door snoeien bossage N351
 3. Landbouwverkeer op de hoofdrijbaan (gehele tracé):
  • aanpassing markering
  • aanpassing bebording
 4. Aanleg rotonde N351 -Grindweg/Spangahoekweg
 5. Aanleg fietsoversteekplaats N351 - Voetpad Spangahoekweg
 6. Aanleg fietsoversteekplaats N351 – Spangahoekweg
 7. Optisch versmallen van parallelweg d.m.v. planten hagen in tussenberm
 8. Aanleg fietsoversteekplaats N351 – Lindedijk
 9. Aanleg fietsoversteekplaats N351 - De Merriemaden

Stikstof

Op dit moment kijken we wat de gevolgen zijn voor dit project van de recente rechtelijke uitspraken op het gebied van stikstofuitstoot. Het project loopt immers door de Rottige Meente dat gekwalificeerd is als een stikstofgevoelig gebied.

Voor de aanleg van de rotonde hebben we een stikstofvergunning nodig, maar er worden tijdelijk geen vergunningen verleend, tot in ieder geval 1 januari 2023. We bekijken nu alvast welke scenario’s er mogelijk zijn om het project uit te kunnen voeren, zodra de vergunningverlening weer op gang komt. Een optie is bijvoorbeeld het opknippen van het project. Dat zorgt wel voor een langere periode van overlast voor de omgeving. Daarom wegen we verschillende opties zorgvuldig af, zodat we de beste keuze kunnen maken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N351? Meld u dan via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Digitale nieuwsbrief aanvragen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.