Minister Jetten - Minister voor Klimaat en Energie bood vanmiddag een handreiking om Friese aquathermie-projecten verder te helpen. Hij was onder de indruk van de mooie Friese initiatieven die vaak vanuit de Mienskip worden gestart. Dit zei hij tijdens zijn bezoek aan de dorpsmolen van Reduzum en het Swettehûs in Leeuwarden, waar hij uitleg kreeg over de techniek aquathermie en de Friese ambitie hierin.

Zijn bezoek ging in Reduzum van start. Hier ging Jetten in gesprek met de initiatiefnemers van de Coöperatie Dorpsmolen Reduzum.  Dit om te horen hoe de molen tot stand is gekomen en hoe het dorp omgaat met ‘gedeeld eigenaarschap’. Daarnaast neemt hij de lessons learned graag mee terug naar Den Haag.

Swettehûs

Aan de westkant van Leeuwarden staat de nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: It Swettehûs. De techniek aquathermie is in de kademuur van de haven toegepast, en zorgt voor de warmte / koude van het gebouw. Maar de techniek wordt al veel meer toegepast, waarbij vanuit de Mienskip wijken en/of dorpen met deze techniek worden verwarmen. “Wat is zo waardeer in de Friezen is de handson en de doe maar gewoon mentaliteit. Ik ben elke keer weer onder de indruk hoeveel initiatieven vanuit de Mienskip (bij ons heet dat Noaberschap) ontstaan,” Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie.

Wetterwaarmte Provinsje

“Fryslân is in wetterrike provinsje, dêr 't wetterwaarmte op grutte skaal tapasber is. Dit sjogge wy ek werom yn alle plannen en projekten dy 't der rinne. Wy binne grutsk op de trije PAW* projekten yn ús provinsje. Stik foar stik projekten dy 't fan ûnderen op inisjearre binne, en mei goede stipe en finansjele help realisearre wurde sille,” zegt Sietske Poepjes,  gedeputeerde Energietransitie van Fryslân.

Friese ambitie

We kijken terug op een zeer waardevol werkbezoek van de Minister. Aquathermie heeft een grote potentie voor onze waterrijke provincie. Een mooie Friese ambitie die nu ook in het Haagse bekend is. Met ruim 45 Friese aquathermie-projecten, waarom drie Proeftuin Aargasvrije wijken in Heeg, Anjum en de Oranjewijk in Leeuwarden plus twee Interreg* projecten die Europees zijn ingediend, gebeurd er ongelofelijk veel in Fryslân.

*PAW is de nationale subsidie Programma Aardgasvrije Wijken.
*Interreg is een Europese subsidieregeling voor duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling.