Samenvatting

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. Er zijn bijzondere gevallen waarin u een ontheffing van deze verplichting kunt krijgen. Dat zijn gevallen waarin het algemeen belang het direct ondernemen van de activiteit noodzakelijk maakt. U kunt de ontheffing aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(eksterne link) (I&W) en bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat(eksterne link) (EZK). Als de verplichting is opgelegd door de provincie Fryslân, dan kunt u uw verzoek indienen bij de provincie Fryslân.

Voor sommige activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van deze verplichting krijgen. Het opstellen van een milieueffectrapportage is verplicht als u activiteiten wilt verrichten waarvoor een besluit van een bestuursorgaan vereist is, en als voor de voorbereiding van dit besluit een milieueffectrapportage verplicht is gesteld. Ontheffing van deze verplichting is mogelijk als in verband met het algemeen belang het besluit over de activiteit direct genomen moet worden.

Voorwaarden

Soms kan een ontheffing mogelijk en/of nodig zijn, namelijk als het besluit zonder uitstel genomen moet worden in het algemeen belang.

Aanpak

U kunt een MER-scan doen om snel uit te zoeken of voor uw activiteiten een milieueffectrapportage verplicht is. De MER-scan is te vinden op de website van InfoMil(eksterne link).

Contact

U vraagt een ontheffing voor het opstellen van een milieueffectrapportage aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (eksterne link) (IenW) en bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat(eksterne link) (EZK).
Is de verplichting opgelegd door de provincie Fryslân? Dan vraagt u het ontheffingsverzoek aan bij de provincie Fryslân.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne link).

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne link)
Besluit milieueffectrapportage(eksterne link)

Meer informatie

De MER-scan via InfoMil(eksterne link)
FUMO(eksterne link) (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)