Deze regeling is momenteel gesloten.

Informatie over de subsidieregeling

De provincie Fryslân stelt eenmalig € 330.000, - beschikbaar om initiatieven vanuit buurten en dorpen, die bijdragen aan een sterkere band tussen buurt/dorp en lokale ondernemingen, te stimuleren.

Het doel van deze eenmalige regeling(externe link) is het versterken van het lokale gevoel van samen zijn en de bewustwording van het belang van lokale ondernemingen voor een buurt en/of dorp. Door middel van meerdere activiteiten die georganiseerd worden in buurt en/of dorp, hoopt de provincie Fryslân meer verbondenheid te creëren.

Om een idee te geven van activiteiten die de provincie als een positieve bijdrage ziet, zijn er enkele voorbeeldactiviteiten opgesomd.

Voorbeeldactiviteiten:

 • Terugkerend dorpsontbijt met brood van de bakker en melk en kwark van de boer;
 • Kennismakingsdagen met een supschool en daarna nazit bij het café;
 • 5 keer houden verschillende ondernemingen in het dorp een open dag;
 • 5 sportevenementen gesteund door lokale ondernemingen (jeu de boules met nieuwe verlichting van lokale installateur);
 • 5 workshops van een atelier met thee van de lokale theetuin.

Een ingediende aanvraag moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Een aanvraag moet compleet zijn: 1 compleet ingevuld aanvraagformulier en de verplichte bijlagen (activiteitenplan, begroting en kvk-uittreksel);
 2. De aanvraag moet door een stichting/vereniging worden ingediend;
 3. De aanvrager is gevestigd binnen de grenzen van de provincie Fryslân;
 4. De aanvraag mag alleen per post of fysiek op het provinciehuis worden aangeleverd;
 5. De aanvrager werkt bij de activiteiten samen met twee lokale ondernemers;
 6. De ondernemers zijn lokaal en kleinschalig, dit betekent dat de onderneming zich niet buiten een straal van 5 km rondom de plaats waar de activiteiten starten, mag bevinden en dat de onderneming niet meer dan 50 werknemers in dienst heeft;
 7. De aanvrager gaat akkoord met het plaatsen van resultaten op de webpagina ‘Projecten in Beeld’.

Projecten in beeld(externe link)

Voor de structurele activiteiten die u wilt gaan uitvoeren zijn enkele regels opgesteld waaraan de aanvraag dient te voldoen, boven op de algemene voorwaarden:

 1. De activiteiten vinden minimaal 5 keer en verspreid over een jaar plaats;
 2. De activiteiten zijn gestart tussen 16 januari 2023 en 1 juli 2023 en binnen 1 jaar na starten afgerond;
 3. De activiteiten zijn voor iedereen gratis en openbaar toegankelijk;
 4. De geschatte kosten bedragen tenminste € 5.000, - voor alle activiteiten bij elkaar opgeteld;
 5. De activiteiten waarvoor de aanvraag wordt ingediend, dienen binnen de grenzen van de provincie Fryslân plaats te vinden;

Subsidiebedrag

Per goedgekeurde aanvraag wordt standaard €5.000,- toegekend. Er is per regio een beperkt aantal aanvragen mogelijk:

 • Voor de regio’s: Noordoost Fryslân, Zuidwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en Noordwest Fryslân is per regio €75.000,- beschikbaar. Dit betekent dat er ruimte is voor 15 aanvragen per regio;
 • Voor de regio Friese Waddeneilanden is in totaal €30.000,- beschikbaar. Dit betekent dat er ruimte is voor 6 aanvragen;

De regelingtekst kunt u hier(externe link) vinden.

Waar?

Vanaf 16 januari 2023 tot en met 17 februari kunt u hier het officiële aanvraagformulier downloaden en digitaal/schriftelijk invullen. Het aanvraagformulier dient u schriftelijk te ondertekenen.

U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis. 

Video: Gedeputeerde Klaas Fokkinga aan het woord

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.