Samenvatting

Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het Wetterskip of de provincie Fryslân.

Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.
Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

Contact

U meldt de verontreiniging bij de beheerder van het oppervlaktewater. De beheerders van het oppervlaktewater zijn Rijkswaterstaat(externe link), het Wetterskip(externe link) of de provincie Fryslân. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Waterwet(externe link)