LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland. De subsidie is beschikbaar voor Noordoost en Noardwest Fryslân.

Indien u, als inwoner, ondernemer of bijvoorbeeld lid van een vereniging of stichting, een idee heeft, dan kunt u dit aanmelden bij Streekwurk. Mogelijk komt uw idee in aanmerking voor LEADER-subsidie. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 43.750,-.

Wanneer aanvragen?

Er zijn in 2022 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De eerste periode is van maandag 11 april t/m donderdag 9 juni 2022. In september start de tweede periode, namelijk van 12 september t/m 20 oktober 2022.

Klik op het juiste gebied om te lezen aan welke voorwaarden uw idee moet voldoen. Ook staat hier hoe u de LEADER-subsidie aan moet vragen. Streekwurk begeleidt u tijdens het gehele proces.