Samenvatting

Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie Fryslân.

Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie Fryslân. In een landinrichtingsplan staat hoe de provincie het landelijk gebied wil inrichten. Bijvoorbeeld waar er ruimte is voor landbouw of natuur. In de voorbereidende fase wordt een landinrichtingsprogramma opgesteld. De provincie Fryslân legt dit programma voor iedereen kosteloos ter inzage bij het provinciehuis en op de secretarie van de gemeenten en waterschappen in het gebied. Vooraf meldt de provincie de inzagemogelijkheid in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen.

Als de provincie Fryslân het inrichtingsplan wil uitbreiden dan geldt dezelfde inzageprocedure. Bijvoorbeeld in het kader van een aanpassingsplan.

Contact

U kunt het landinrichtingsprogramma en het landinrichtingsplan inzien op het provinciehuis. Daarnaast kunt u het inzien bij de gemeenten en waterschappen in het gebied.

Bezwaar en beroep

Iedereen kan tijdens de inzageperiode van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie Fryslân.

Wet- en regelgeving

Wet inrichting landelijk gebied(eksterne keppeling)