Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

Als jurist geef je invulling aan de juridische beleidsfunctie op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) met name met betrekking tot milieuwet- en regelgeving. Team VTH heeft een breed en divers takenpakket, waaronder de wettelijke coördinatierol, interbestuurlijk toezicht (IBT), luchtvaart, nazorg stortplaatsen, bodem, de opdrachtgeversrol voor de uitvoeringsdiensten FUMO en Omgevingsdienst Groningen en externe veiligheid. Als jurist lever je zowel juridisch als beleidsmatig een bijdrage aan deze onderwerpen. Daarbij werk je samen met onder meerde andere juristen van de afdeling Omgevingszaken.

Dit houdt in dat je de eisen, gesteld in de wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht (o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) vertaalt. Je ontwikkelt beleidsregels en signaleert relevante ontwikkelingen teneinde het VTH-beleid te actualiseren en optimaliseren. Je levert een bijdrage aan de VTH-beleidscyclus. Daarnaast adviseer je GS en management over politiek-bestuurlijk gevoelige casussen. Je bent breed inzetbaar voor algemene juridische onderwerpen, zoals juridisch advies over GS stukken, beantwoording Staten- en persvragen, WOB-verzoeken, vragen over mandaat, invordering dwangsommen en BIBOB, interbestuurlijke toezicht, aanpassen verordeningen, advisering in IPO-verband, etc.

Ook kun je worden ingezet als projectleider.

Je bent vraagbaak voor het team en de organisatie en hebt daarvoor een vertegenwoordigende rol namens het team.

Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke en complexe onderwerpen/kwesties en vertegenwoordigt GS bij de provinciale bezwarencommissie, de rechtbank en de Raad van State

Wat vragen wij
Wat freegje wy

 • WO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van Omgevingsrecht en ervaring met het beleidsveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving (o.a. Wabo en Awb);
 • Inzicht in de impact die de Omgevingswet heeft op het VTH-werkveld;
 • Moeiteloos opereren in een omgeving die wordt gekenmerkt door verschillende partijen met sterk verschillende belangen;
 • GS-/PS-stukken opstellen;
 • Projecten trekken;
 • Ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden gecombineerd met overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid, het vermogen om onafhankelijk te adviseren;
 • Analytisch vermogen gericht op oplossingen vanuit een open, flexibele en creatieve houding gericht op samenwerking;
 • Pro-actief in gezamenlijkheid opereren en het geheel overzien, waarbij het gevraagde resultaat behaald wordt.

Wat bieden wij
Wat biede wy

 1. Wij volgen de CAO Provincies. Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de € 3598 en € 5119 bruto per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 11);
 2. Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuze-budget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen, of als extra spaarpot gebruiken;
 3. We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij ook € 5.000 ontwikkelbudget voor je klaar staan;
 4. Een baan voor 32-36 uur per week;
 5. Een structurele functie met een mogelijkheid tot vast dienstverband;
 6. Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 7. Een informele en persoonlijke werksfeer.

Urenindicatie
Oereyndikaasje

32-36 uur

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Schaal 11

Startdatum
Startdatum

Zo spoedig mogelijk.

Einddatum
Eindatum

Onbepaalde tijd

Reageren kan tot en met 2 juni.

Solliciteer

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Neem contact op met Arjen Schepers, afdelingshoofd Omgevingszaken via telefoonnummer 06 - 11 73 63 16.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.