Wil jij, aanstormend talent, aan de slag als Junior adviseur Concerncontrol? 

Over de provincie Fryslân
Oer de provinsje Fryslân

Bij de provincie Fryslân kun je het verschil maken en een bijdrage leveren aan de toekomst van de provincie. Je draagt bij aan grote vraagstukken op het gebied van natuur, landbouw, klimaat, energie, leefbaarheid en stikstof. Samen zorgen we voor een mooi landelijk gebied, zodat we kunnen genieten van de Friese natuur en zorgen we ervoor dat de Friese identiteit en cultuur behouden blijven. Nu, maar vooral ook in de toekomst. 
Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk.

We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is. 

Inhoud van de functie 
Ynhâld fan de funksje 

Als junior adviseur Concerncontrol ben je werkzaam op de afdeling Concerncontrol (CC) van de provincie Fryslân. CC adviseert over control in de breedste zin van het woord. ‘In control zijn’ betekent dat doelen op een doelmatige wijze behaald worden binnen de geldende wet- en regelgeving. De afdeling brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur (Gedeputeerde Staten) en aan de organisatie, zoals aan de algemeen directeur, de directie en overige leidinggevenden. Onze adviezen gaan over de uitvoering van bestaand en nieuw beleid en over de bedrijfsvoering van de provincie. De afdeling is in beweging. Vanuit de adviserende rol zal meer de nadruk komen te liggen op proactieve advisering over leerpunten die uit onze onderzoeken naar voren komen. Wij gaan ervan uit dat de organisatie en CC vanuit verschillende rollen werken aan het gezamenlijke organisatiedoel van in control komen en blijven. De organisatie met de lijnverantwoordelijkheid daarbij en CC met een adviserende rol. Wij zoeken daarbij steeds meer de samenwerking met de organisatie.

Jouw adviesvaardigheid, accuratesse en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen maken van jou een echte allrounder.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • het doen van onderzoek naar zowel financiële als niet financiële onderwerpen;
 • het proactief adviseren over uiteenlopende onderwerpen (o.a. governance);
 • participeren in verschillende integrale projectgroepen.

Wat vragen wij 
Wat freegje wy

Je bent betrokken bij de wereld om je heen. Je bent enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent een ondernemer met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je gelooft in het bereiken van de gestelde doelen. Je kunt zelfstandig werken maar je bent tegelijkertijd een echte teamplayer. Je weet om te gaan met interne contacten en je weet mensen voor je te winnen en draagvlak te creëren. Vanzelfsprekend heb je een groot empathisch vermogen en ben je adviesvaardig.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je hebt een afgeronde studie op één van de volgende gebieden; Economie, Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Verandermanagement.

Daarnaast vinden wij  de onderstaande competenties van belang:

 • Lerend vermogen: Je kunt nieuwe informatie en ideeën snel opnemen, analyseren en verwerken. Deze pas je vervolgens effectief toe in je werksituatie;
 • Durf/initiatief: Je durft voor je eigen mening uit te komen, stapt op lastige situaties af en kunt goed omgaan met onzekerheden. Je handelt naar eigen inzicht wanneer je kansen ziet voor de organisatie. Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Je bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen. Hier handel je in een vroeg stadium naar;
 • Ondernemerschap: Je investeert in contacten met opdrachtgevers en staat midden in de maatschappij. Je signaleert kansen in de markt, handelt daarnaar en durft daarbij risico’s te nemen met het oog op uiteindelijk voordeel voor de organisatie;
 • Resultaatgericht: Ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding blijf je je richten op het bereiken van het doel;
 • Sociaal vaardig: Je kunt je zonder moeite onder andere mensen begeven. Je stapt gemakkelijk naar anderen toe en mengt je in gezelschap. Sociale vaardigheden komen goed van pas bij de onderzoeken die je doet en bij andere adviserende taken. Je werkt bijvoorbeeld in teams met enthousiaste, betrokken en resultaatgerichte medewerkers aan projecten binnen en buiten de provinciale organisatie. 

Wat bieden wij
Wat biede wy

Werken voor de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega's en veel ruimte voor jouw eigen inbreng, kennis en expertise. Er is tevens veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een uitdagende plek binnen een vooruitstrevende, maatschappelijke organisatie waar je veel ruimte krijgt voor eigen initiatief. Binnen CC werk je in een klein, bevlogen en zeer betrokken team van adviseurs.

Tevens bieden wij het volgende:

 1. Een baan voor 36 uur per week;
 2. Een structurele functie met een mogelijkheid tot vast dienstverband;
 3. Een salaris conform de cao provinciale sector. Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw aanvangssalaris tussen de € 2.818 en € 4.004 bruto per maand op basis van 36 uur per week (aanloopschaal 9). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor doorgroei in schaalniveau;
 4. Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget (IKB). Jij bepaalt zelf waar je dit voor inzet. Je kunt bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen, of als extra spaarport gebruiken; 
 5. Een budget van € 5.000 voor je persoonlijke ontwikkeling. Dit budget wordt gedeeltelijk ingezet voor een interessant en vooruitstrevend opleidingsprogramma voor junioren en trainees gericht op inhoudelijke kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het opleidingsprogramma bestaat uit trainingen, intervisie, werkbezoeken en groepsopdrachten;
 6. Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage. In dat geval zijn de reiskosten voor eigen rekening, tenzij jouw auto 100% elektrisch is of op biogas rijdt;
 7. Een informele en persoonlijke werksfeer.

Startdatum
Startdatum

Zo snel mogelijk. 

Einddatum
Eindatum

We gaan met elkaar een overeenkomst aan voor een jaar. En als het goed bevalt van beide kanten, dan ligt een vaste aanstelling in het verschiet.

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met Frank Broersma, Concerncontroller, via telefoonnummer 06 - 54 23 60 42. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw E. Kools, HR adviseur, telefoonnummer 06 - 46 99 42 93.

Solliciteren kan t/m 31 januari a.s. 

Solliciteer

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.