Drie keer per jaar vindt er een soortgelijk jongerendebat plaats op het provinciehuis van Fryslân voor diverse doelgroepen. Zo krijgen alle niveaus en leeftijden de mogelijkheid om een keer kennis te maken met de politiek.

Fries Jeugd Parlement

Een keer per jaar wordt het Fries Jeugd Parlement (FJP) georganiseerd. Het doel hiervan is om jongeren in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar bekend te maken het politieke domein; op zowel theoretisch als praktisch niveau. Daarnaast dient dit tegelijkertijd als voorronde voor de provinciale MEP-conferentie(externe link). Vier tot acht Friese middelbare scholen stellen – als politieke partij - een fractie samen van ongeveer 9 leerlingen. Deze fracties nemen standpunten in en stellen voorstellen op met betrekking tot een aantal onderwerpen.

Tijdens het FJP wordt rondom ieder onderwerp een commissie gevormd. In elke commissie levert één fractielid namens de politieke partij een bijdrage. Binnen de commissies wordt er gewerkt aan een inhoudelijk uitvoeringsvoorstel over het centrale onderwerp. Deze voorstellen worden besproken, van moties voorzien en gewijzigd (geamendeerd), waar nodig. Dit gebeurt in de Algemene Vergadering. Uiteindelijk wordt er gestemd en wordt een voorstel aangenomen of verworpen. Aanmelden kan tot en met 7 april via statengriffie@fryslan.frl

  • Kosten: Gratis
  • Tijdsinvestering: Twee dagen
  • Locatie: Provinciehuis
  • Doelgroep: Bovenbouw havo/vwo
  • Planning: 9 en 10 juni 2022

Op weg naar Het Lagerhuis

Jaarlijks doen er ruim 200 scholen door het land mee aan de grootste debatcompetitie van Nederland; Op weg naar Het Lagerhuis. In januari, februari en maart vinden de voorrondes plaats. Dit ter voorbereiding op de finale op NPO 2, welke later in het voorjaar plaatsvindt. De organisatie ligt bij het Debatbureau. Meer informatie(externe link).

Provinciaal Jeugddebat

Ieder jaar organiseert de NJR (Nationale Jeugdraad) het Provinciaal Jeugddebat. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar van alle schooltypes gaan hierbij in debat over diverse provinciale thema's. Uiteindelijk worden er twaalf jongeren uitgekozen die doorgaan naar het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Meer informatie(externe link).