Het overkoepelende doel van dit transnationale project (externe link)is het stimuleren van de duurzame economische groei in de North Sea Region.

Dit als eerste door middel van het betrekken van kleine en middelgrote ondernemingen bij de bescherming van natuur. Daarnaast door het ontsluiten van de economische potentie van natuurlijke erfgoed merken, zoals het Waddenzee Wereldnatuurerfgoed. Deze bieden kansen op het gebied van duurzame regionale ontwikkeling en kunnen fungeren als banengenerator.

Projectpartners

 • Common Wadden Sea Secretariat – Lead partner (DLD)
 • Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Nationalparkverwaltung (DLD)
 • Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer (DLD)
 • Nationalpark Vadehavet  (DK)
 • Business Region Esbjerg (DK)
 • Ministry of Environment and Food of Denmark, Environmental Protection Agency (DK)
 • World Wide Fund for Nature – Deutschland (DLD)
 • Norges Teknisk-naturvitenskapelige univeriteg (NO)
 • Norfolk County Council (UK)
 • Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (NL)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit (NL)
 • Waddenacademie (NL)
 • Provinsje Fryslân (NL)
 • Gemeente Ameland (NL)

Totale budget: € 3.798.892

ERDF bijdrage: € 1.765.740