Samenvatting

Wilt u een uitweg of in-/uitrit aanleggen vanaf een perceel naar een provinciale weg? Hier heeft u een omgevingsvergunning voor nodig. Vraag de vergunning aan via het  “Nota beheerbeleid voor provinciale wegen 2014”.

Voorwaarden

Vanwege het verkeersgevaar neemt de provincie Fryslân het verzoek alleen in behandeling als er geen andere uitwegmogelijkheden zijn. Per terrein is slechts 1 uitrit toegestaan. Hierbij bekijkt zij of de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan via het Omgevingsloket online(externe link).

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(externe link)
Besluit omgevingsrecht(externe link)

Formulier

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online(externe link)

Online aanvragen

Website omgevingsloket(externe link) 

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.