Aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân kunnen vanaf  16 september 2021 tot en met 29 oktober 2021 subsidie aanvragen voor  het ontwikkelen, laten ontwikkelen of uitwerken van een innovatief projectvoorstel of -plan binnen een of meerdere van de transities en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel. Het plafond betreft € 100.000.

Video: Aanvragen Innovatiematrix Fryslân

Ondernemer Erik Eerhart van Progressio Training en Coaching legt uit hoe makkelijk hem het aanvragen afging.

Informatie over de subsidieregeling

Een subsidie kan worden verstrekt aan aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân voor  het ontwikkelen, laten ontwikkelen of uitwerken van een innovatief projectvoorstel of -plan binnen een of meerdere van de transities en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel.

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling  innovatiematrix Fryslân(externe link) en in het Provinciaal Blad(externe link).

Belangrijkste voorwaarden

  • Het project moet voldoende bijdrage aan innovatie binnen één van de transities en de brede welvaart van Fryslân.
  • het gesprek met de innovatiematrix-tafel plaats te laten vinden binnen 6 maanden na de datum van subsidieverstrekking.
  • een verslag van het gesprek met de innovatiematrix-tafel en een omschrijving van de wijze waarop de resultaten daarvan zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling te overleggen, binnen 6 weken nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over de-minimis(externe link).

Subsidiebedrag

Per aanvraag wordt een eenmalige bijdrage van € 2.500 beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Wilt u weten of uw projectidee in aanmerking komt voor ondersteuning, neem dan contact op met Ynbusiness: info@ynbusiness.nl / 058 - 760 05 00.

Bij andere vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl