Inland Waterway Transport Solutions (IWTS) 2.0 is een interregionaal samenwerkingsproject ter bevordering van het gebruik van kleine vaarwegen door of ten behoeve van het beroeps goederenvervoer.

Mobiliteit en infrastructuur (modal shift)

#IWTS 2.0 is een interregionaal samenwerkingsproject ter bevordering van het gebruik van kleine vaarwegen door of ten behoeve van beroeps goederenvervoer.

Inland Waterway Transport (IWT) biedt relatief trage, goedkope, klimaatvriendelijke alternatieven voor het achterlandvervoer voor goederen die in grote hoeveelheden of bulk worden vervoerd. De energie-input per t / km is superieur aan het spoorvervoer, het wegvervoer. Veel waterwegen in Europa blijven de afgelopen decennia op grote schaal on- / onderbenut.

Project Partners

  • Maritieme Academie Harlingen (NL) Lead Partner
  • POM Oost-Vlaanderen
  • SSPA (S)
  • University of Hull (UK)
  • Bremen Ports GMBH & Co KG (D)
  • Waterwegen en Zeekanaal NV (B)
  • Canal and Rivertrust (UK)
  • Provincie Fryslan (NL)
  • Gemeente Smallingerland (NL)
  • De Groote – Houtboerke NV (B)

Budget: €3.4 miljoen ERDF (European Regional Development Fund)
Co-funded by the North Sea Region Programme 2014 - 2020.

Policy area: Environment & resource efficiency

Inland Waterway Transport (IWT) offers relatively slow, cheap, climate friendly hinterland transport alternatives for commodities transported in large quantities or bulk. The energy input per t/km is superior to rail, road transport. Many waterways in Europe remain widely un-/underused in the past decades.