Samenvatting

Wilt u informatie over een bestuurlijke zaak ontvangen? Of wilt u een bestuurlijk document ontvangen? U kunt een verzoek indienen bij de provincie Fryslân.

Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen mag een informatieverzoek bij de provincie Fryslân indienen over het bestuur van de provincie. Heeft u een bestuurlijke vraag? Vermeld dan duidelijk om welke bestuurlijke zaak het gaat. Wilt u een bestuurlijk document ontvangen? Geef dan duidelijk aan om welk bestuurlijk document het gaat. Een bestuurlijke zaak gaat over het beleid van de provincie Fryslân. Ook valt de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de provincie Fryslân hieronder.

Voorwaarden

U kunt informatie opvragen als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er moet sprake zijn van een bestuurlijke provinciale kwestie; en
  • de informatie moet zich bevinden in een document.

Een document is een bij de provincie Fryslân aanwezig schriftelijk stuk dat gegevens bevat. De provincie Fryslân kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden.

Contact

U doet uw verzoek bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Wet openbaarheid van bestuur

Meer informatie

Meer informatie over openbaarheid van bestuur