Welke ontwikkelingen komen op ons af?

Er is een aantal (financiële) ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de financiële positie van de provincie, ons financiële beleid en/of de manier waarop we met onze planning en control instrumenten omspringen.

Ontwikkelingen in financieringsinstrumenten

Toename noodzaak flexibele en integrale begroting

Pagina opties