Vrij aanwendbare reserve (VAR)

De vrij aanwendbare reserve (VAR) wordt gevuld vanuit het geld dat overblijft op de begroting (het begrotingssaldo) als minder wordt uitgegeven dan verwacht (meevallers vloeien automatisch naar de VAR.

De VAR is bedoeld voor tijdelijke uitgaven en functioneert ook als reserve als in een jaar onverhoopt meer wordt uitgegeven dan voorzien. In de nota weerstandsvermogen is vastgelegd dat het de VAR minimaal € 10 mln. bedraagt. Daarnaast wordt het structurele begrotingssaldo na tien jaar jaarlijks gereserveerd binnen de VAR. De meest recente financiële ramingen laten zien dat het besteedbare deel van de VAR in 2022 oploopt tot € 136,5 mln.

Er moet wel rekening mee worden gehouden dat dit totale bedrag pas in de loop der jaren beschikbaar komt doordat het oploopt als gevolg voorziene overschotten in de komende jaren. Het bedrag kan dus alleen gefaseerd worden ingezet.

Lijndiagram Vrij besteedbaar deel van de VAR eind van het jaar

Vrij besteedbaar deel van de VAR eind van het jaar (Bron: Begroting 2019)

Pagina opties