Vestigingen (bedrijven en instellingen)

Deze pagina schetst een beeld van de vestigingenstructuur in Fryslân. Onder een vestiging wordt een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar verstaan. In de paragraaf wordt gekeken naar het aantal vestigingen per sector, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen eenpitters (eenmanszaken, zzp’ers, freelancers, kleine zelfstandigen) en vestigingen met personeel. Gezien het feit er voor 2010 geen onderscheid was te maken tussen eenpitters en vestigingen met personeel in de landbouwsector, wordt er een ontwikkeling beschreven vanaf 2010 in plaats van tien jaar.

De staat van de vestigingen (bedrijven en instellingen)

Lijndiagram aantal vestigingen met en zonder personeel naar sector Fryslân 2018

Aantal vestigingen met en zonder personeel naar sector Fryslân 2018

In 2018 telde Fryslân 61.260 vestigingen. De zakelijke dienstverlening en handelssector tellen de meeste vestingen. Ten opzichte van 2017 is het aantal vestigen met 3,1% toegenomen. Twee derde van de vestigingen is een eenpitter (eenmanszaken, zzp’ers, freelancers, kleine zelfstandigen). Met name in de bouw en dienstverlening is het aandeel eenpitters groot. Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) bestaat uit alle bedrijven tot 250 werknemers, zonder overheid, onderwijs, zorg, delfstoffenwinning en handel in onroerend goed. Van alle Friese vestigingen valt 84% onder het MKB. In 2018 telde het Friese MKB 51.260 bedrijven, waaronder 34.190 eenpitters. Naast het MKB telt het Friese bedrijfsleven in 2018 in totaal 47 bedrijven met meer dan 250 werknemers, zogenaamde grootbedrijven.

De ontwikkeling van vestigingen (bedrijven en instellingen)

Ontwikkeling aantal vestigingen met en zonder personeel Fryslân 2010-2018

Tussen 2010 en 2018 is het totaal aantal vestigingen in Fryslân met 24,8% toegenomen. Het aantal eenpitters groeide met 50,7% tot een totaal van ruim 41.000. Het aantal vestigen met personeel is in dezelfde periode met ruim 1.600 afgenomen, een krimp van 7,5%. In 2018 telt Fryslân 20.235 vestigingen met personeel. Met uitzondering van de sectoren gezondheids-en welzijnszorg en informatie/communicatie is in alle sectoren sprake van een krimpend aantal vestigingen met personeel in de periode 2010-2018. Absoluut gezien is de daling van vestigingen met personeel binnen de sectoren handel en bouw het grootst. Relatief gezien zijn in de financiële sector de meeste vestingen met personeel verdwenen. Ten opzichte van 2010 is het aantal financiële vestigingen met personeel met ruim een derde afgenomen. In de periode rond de economische crisis nam het aantal eenpitters jaarlijks met ruim 12% toe. De afgelopen jaren is de groei van zelfstandigen wat minder explosief met een jaarlijkse groei van  3 tot 7 procent. De gemiddelde jaarlijkse daling van vestigingen met personeel bedroeg tussen 2007 en 2011 1,8%. In de periode 2012-2018 kromp het aantal vestigingen met personeel jaarlijks gemiddeld met 0,8 procent, waardoor de daling van het aantal vestigingen met personeel iets lijkt te stagneren.  

De toekomst van de vestigingen (bedrijven en instellingen)

De afgelopen jaren is er een sterke groei geweest van het aantal eenpitters. In de jaren rond de economische crisis wat de stap om zzp’er te worden veelal een noodzakelijke. Met de aantrekkende economie en de toenemende vraag naar vaste banen wordt de stap om zzp’er te worden vaker een bewuste keuze. Gezien de ontwikkeling van de laatste jaren en de aantrekkende economie mag worden verwacht dat het aantal eenpitters de komende jaren gestaag verder toeneemt. Het aantal vestigingen met personeel zal naar verwachting minder afnemen en in enkele sectoren zelfs wat (verder) toenemen.

Bronnen en definities

  • MKB = Midden en Klein Bedrijf (MKB) bestaat uit alle bedrijven tot 250 werknemers, zonder overheid, delfstoffenwinning, verhuur en exploitatie van onroerend goed en de zorgsector
  • Provincie Fryslân, Werkgelegenheidsregister 2018
  • ING Economisch bureau
  • LISA, Werkgelegenheidsregister Nederland

Pagina opties