Verkeersveiligheid

Voor informatie over de verkeersveiligheid wordt landelijk gebruik gemaakt van het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON). Omdat de politie niet meer bij elk ongeval ter plaatse komt, is de registratiegraad van dit bestand steeds lager geworden. Sinds 2009 concentreert de politie zich namelijk niet meer op verzamelen van informatie, maar op vervolging van daders. Vanaf die tijd konden er geen betrouwbare analyses meer gemaakt worden op basis van BRON. In 2013 is er een initiatief gekomen om hier verandering in te brengen, het Smart Traffic Accident Reporting (STAR). Naast politie-informatie wordt ook meldingen van betrokkenen aan verzekeraars verzameld. Op den duur worden deze gegevens opgenomen in de STAR database.

Omdat het aantal dodelijke slachtoffers het meest betrouwbaar wordt bijgehouden is de ontwikkeling van het aantal dodelijke slachtoffers tussen 2014 en 2017 apart in beeld gebracht, naast het totaal aantal verkeersongevallen.

De staat van de verkeersveiligheid

In Fryslân zijn in 2017 bijna 3.700 ongevallen geregistreerd, waarvan 430 op provinciale wegen. Daarvan zijn er 20 ongevallen met dodelijke afloop, waarvan 3 op een provinciale weg plaatsvonden. Bij de dodelijke ongevallen vielen 26 dodelijke slachtoffers.

Staafdiagram: Aantal geregistreerde verkeersongevallen in Fryslân
Aantal geregistreerde verkeersongevallen in Fryslân (Bron: Via Statistiek Ongevallen)

De weg met verreweg het hoogste totaal aantal geregistreerde ongevallen in 2017 is de A7, namelijk 392 ongevallen. De provinciale wegen waar de meeste ongevallen geregistreerd zijn, zijn de N359 en de N381. Daar zijn respectievelijk 64 en 59 ongevallen geregistreerd.

De weg waar de meeste ongevallen per kilometer weglengte geregistreerd zijn is ook de A7 (7,2 ongeval per km). De provinciale wegen met de meeste ongevallen per kilometer weglengte zijn de N381 en de N919, met respectievelijk 2,2 en 2,0 ongevallen.

Voor wat betreft de locaties met verkeersongevallenconcentraties (VOC-locaties) spant de A7 de kroon. Er zijn 4 locaties waar in 2017 tussen 8 en 12 ongevallen geregistreerd zijn. De meeste ongevallenlocaties op de A7 liggen bij knooppunten en afslagen op het traject tussen Sneek en Drachten. Er zijn 2 VOC-locaties met 4 ongevallen op de N381. Die liggen op het traject tussen de Wester Es en de Oude Willem. De N381 is in de afgelopen jaren grotendeels gereconstrueerd tot een stroomweg met 2x2 rijstroken. Het laatste deel wordt op dit moment nog verdubbeld. Het effect van de investeringen in de N381 op de verkeersveiligheid wordt pas zichtbaar in de ongevallencijfers van de komende jaren.

De ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Het geregistreerde aantal ongevallen is in de afgelopen 4 jaar min of meer gelijk gebleven. Tussen 2014 en 2017 schommelt het aantal rond de 3.700, met in 2016 een opleving naar bijna 3.900 ongevallen.

Door de kleine aantallen is het moeilijk om van een stijgende of dalende trend te spreken. Als er 1 dodelijk ongeval plaatsvindt waarbij een personenbusje vol mensen is betrokken heeft dat een groot effect op de statistieken.

Staafdiagram: Aantal geregistreerde verkeersdoden in Fryslân
Aantal geregistreerde verkeersdoden in Fryslân (Bron: Via Statistiek Ongevallen)

De toekomst van de verkeersveiligheid

De toekomst van de verkeersveiligheid hangt van verschillende ontwikkelingen af. Enkele voorbeelden zijn de ontwikkeling van de verkeersintensiteit, de ontwikkeling van autonoom rijdende auto’s en het groeiende aandeel oudere verkeersdeelnemers.

Bronnen

  • VIA - Statistiek ongevallen
  • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Pagina opties