Trends

Op deze pagina beschrijven we trends die van belang zijn voor de provincie Fryslân of die dat kunnen worden.

 • Duurzaamheid zet door

  Klimaatverandering gaat door

  De opwarming van de aarde leidt tot meer weersextremen; meer stormen en hoosbuien en lange periodes van droogte en hitte, zoals onlangs is gebleken in de zomerperiode. De zeespiegel stijgt in groeiend tempo. KNMI-studies gingen nog uit van een zeespiegelstijging van maximaal een meter in 2100; een studie van Deltares uit 2018 laat zien dat de ontwikkeling ook veel sneller kan gaan. De afvoer van rivieren zal meer fluctueren; de piekafvoer zal toenemen.

  Meer info
 • Demografie in verandering

  Vergrijzing en ontgroening

  De leeftijdsopbouw van de bevolking verandert. Het aandeel ouderen neemt toe. In 2018 is 20,8% van de Friese bevolking ouder dan 65 jaar; dit aandeel zal fors toenemen. Tegelijk neemt het aandeel jongeren af en groeit de migrantenstroom. Het aandeel eenpersoonshuishoudens neemt toe. Na 2018 krimpt de bevolking. Gevolgen van deze ontwikkeling zijn:

  Meer info
 • Samenleving in verandering

  Samenleving van netwerken zet door

  De al decennia aan de gang zijnde ontwikkeling van een centrale en hiërarchische organisatie van de samenleving (verticale relatie) naar een meer horizontaal georganiseerde samenleving gebaseerd op netwerken, zet verder door. Er is sprake van meer informele, tijdelijke, multidisciplinaire en horizontale relaties rond maatschappelijke vraagstukken.

  Meer info
 • Economie in verandering

  Missiegedreven policy

  Met het nieuwe Europese en rijksbeleid wordt een transitie in gang gezet om met partners op verschillende schaalniveaus aan de hand van een missiegedreven aanpak samenhangende oplossingen te genereren voor maatschappelijke opgaves. Er wordt de komende tijd door het Rijk gestuurd op het verzilveren van opgaves ‘landbouw/water/voedsel’, ‘zorg en gezondheid’, ‘veilige samenleving’ en ‘energietransitie/duurzaamheid’ en het versterken van sleuteltechnologieën. De productiefactor kennis neemt ten opzichte van arbeid, natuur en kapitaal een steeds belangrijkere plaats in.

  Meer info

Pagina opties