Staat van Fryslân

Cultuur & Erfgoed

Informatie over kunst en cultuur, onderwijs, erfgoed en de Friese taal

link

Natuurbeheer & Ontwikkeling Natuurgebieden

Informatie over hectares natuur, natuurkwaliteit, weidevogels en ganzen

link

Regionale economie

Informatie over economie en werkgelegenheid, hoger onderwijs, inkomens, landbouw en toerisme

Link naar Startpagina

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Informatie over demografie, wonen, bedrijventerreinen en water

Link naar startpagina

Openbaar Bestuur

Informatie over veiligheid

link

Staat van Fryslân

Download hier Staat van Fryslân als pdf

Link

Milieu, Energie & Klimaat

Informatie over duurzame energie, bodemdaling en luchtkwaliteit

link

Regionale bereikbaarheid en Regionaal openbaar vervoer

Informatie over verkeerstellingen, verkeersveiligheid en openbaar vervoer

link

Pagina opties