Komende jaren

Wij realiseren ons dat het voor de organisatie een forse opgave betekent om de gevraagde inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkeling vorm te geven in een context van een krimpende provinciale begroting, meer wensen tot delen van taken met andere overheidspartners en andere verhoudingen.

Dit is een meerjarig proces en wij gaan er vooralsnog vanuit dat de organisatie dit proces binnen de voorgestelde kaders stapsgewijs vorm en inhoud kan geven. Dit op basis van meerjaren plannen die gekoppeld zijn aan de inhoudelijke opgaven en opdrachten vanuit de politiek. De personeelsbegroting en personeelssamenstelling zal daarvan een afgeleide zijn.

De verkiezingen zullen voor de organisatie een volgend ijkmoment opleveren. Als duidelijk wordt wat de ambities zijn van de nieuwe coalitie en op welke manier deze door de organisatie moeten worden opgepakt, kan een geactualiseerde onderbouwing worden gemaakt van de meerjarige benodigde capaciteit, inclusief een ‘capaciteitsbuffer’ om te antiperen op actuele/nieuwe ontwikkelingen.

Pagina opties