Provincie van de toekomst

 • Rollen van de provincie in de komende jaren

  Er is niet één provinciale werkwijze. De taken en de terreinen waarop de provincie actief is, zijn hiervoor veel te divers. We zien steeds vaker dat wij als provincie bij maatschappelijke vraagstukken wel een rol hebben, maar niet meer de centrale rol zoals we die in het verleden als provincie vaak met succes hebben opgepakt.

  Meer info
 • Werkwijze

  Om de hiervoor beschreven werkwijze te kunnen uitvoeren hebben we een ‘hybride’ organisatie nodig, die vanuit de verschillende rollen kan acteren en daarin ook flexibel en wendbaar is.

  Meer info
 • Organisatieplan, richting en verandering

  SPP is een instrument dat wordt ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie. De organisatie geeft richting aan de ontwikkeling met het organisatieplan. In portfolioplannen vertaalt de organisatie deze richting naar de inhoud en de ontwikkelingen voor de komende jaren.

  Meer info
 • Komende jaren

  Wij realiseren ons dat het voor de organisatie een forse opgave betekent om de gevraagde inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkeling vorm te geven in een context van een krimpende provinciale begroting, meer wensen tot delen van taken met andere overheidspartners en andere verhoudingen.

  Meer info
 • Tot slot

  De organisatie heeft de afgelopen jaren de basis gelegd met de organisatievisie: “Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân” en de volgende kernwaarden: Mienskip op 1 – Betrouber Wêze – Resultaten telle – Mei hert en siel foar Fryslân. Dit is de basis van waaruit de organisatie de ontwikkelingen en vraagstukken voor het strategisch personeelsbeleid oppakt.

  Meer info

Pagina opties