Informatiedossier

Op deze website vindt u het informatiedossier Fryslân, bedoeld voor politieke partijen in de voorbereiding van de Provinciale Staten verkiezing en voor de onderhandelaars voor een nieuw college. Die informatie bestaat ten uit de Staat van Fryslân, waarin we feiten en cijfers geven over hoe Fryslân er voor staat. In Trends schetsen we de grote ontwikkelingen van de komende jaren. In Provincie van de toekomst geven we aan wat die ontwikkelingen betekenen voor hoe we als provincie werken en zijn. In Geld staat hoe we er als provinciale organisatie financieel voorstaan. In Wat we nu doen staat wat we als provincie doen.

Pagina opties