Geld

In dit onderdeel 'Geld' maken we duidelijk hoe het huishoudboekje van de provincie Fryslân ervoor staat. We geven inzicht in de stand van de financiële middelen en we beschrijven hoe dit ‘huishoudboekje’ – de begroting - is ingericht. De programma’s 6 Bedrijfsvoering en 7 Algemene dekkingsmiddelen uit de Begroting 2019 worden hier nader toegelicht, omdat dit geen reguliere beleidsprogramma’s betreffen. Daarnaast gaan we in op de planning- en control cyclus.

Wat hebben we te besteden?

Meer informatie over ons te besteden bedrag

Link naar startpagina Wat hebben we te besteden

Welke ontwikkelingen komen op ons af?

Waar halen we ons geld vandaan?

Meer informatie over waar wij ons geld vandaan halen

Link naar pagina Waar halen we ons geld vandaan?

Hoe werken onze financiën?

Meer informatie over financiën

test

Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Meer informatie over budgetten, reserves, inkomenssaldi en inkomstenbronnen

Link naar pagina Aan welke knoppen kunnen we draaien

Waar geven we het geld aan uit?

Meer informatie over geldverdeling

Link naar startpagina Waar geven we het geld aan uit?

Pagina opties