Export

Export is belangrijk voor de Nederlandse welvaart. Ongeveer 32% van het bruto binnenlandse product in Nederland hebben we te danken aan de export. Weliswaar is de Friese economie iets minder op de export gericht dan andere delen van Nederland, maar ook in Fryslân is de export van groot belang voor de Friese werkgelegenheid.

De staat van de export

De waarde van de export van goederen van Friese bedrijven was in 2017 ongeveer 5,4 miljard euro. Daarmee droeg Fryslân 1,85% bij aan de totale Nederlandse goederenexport (exclusief aardgas). De landbouw en de voedingsmiddelenindustrie leveren de grootste bijdrage aan de Friese export, namelijk 39%. Producten uit de categorie ‘Machines en vervoermaterieel’ leveren met 32% ook een hele grote bijdrage. Chemische producten staan met 8% op de derde plaats. Van 7% is de productcategorie niet bekend.

Ruim 70% van de totale Friese export ging in 2017 naar landen in de Europese Unie. Hiervan is Duitsland met 22% de belangrijkste bestemming, gevolgd door België met 11% en het Verenigd Koninkrijk met 7%.  Een vijfde van de totale Friese export gaat naar landen die vallen in de categorie Rest van de wereld (dat zijn vooral landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika). Van 4% is de bestemming niet bekend.

Cirkeldiagram: Export Fryslân naar diverse handelslanden 2016 (bedragen x 1 miljoen euro)

Export Fryslân naar diverse handelslanden 2016 (bedragen x 1 miljoen euro)

De ontwikkeling van de export

In 2017 is de Friese export met bijna 25% gestegen. Dat komt vooral door een zeer forse toename in de categorie ‘ Machines en vervoermaterieel’. Sinds 2012 is de totale Friese export gegroeid van 4,2 naar 5,4 miljard in 2017. Naast de machine-industrie komt deze groei vooral voor rekening van de Landbouw en voedingsmiddelenindustrie en de Chemische industrie.

Als gekeken wordt naar het land van bestemming dan valt vooral China op. De export naar China is in de periode 2008-2017 toegenomen van 51 naar 210 miljoen euro. De laatste paar jaar stabiliseert dit rond de 200 miljoen euro. In 2017 is vooral de export naar de omliggende landen Duitsland, België, Frankrijk en Engeland sterk toegenomen.

De toekomst van de export

Het Centraal  Planbureau rekent  er op dat de export  de komende jaren zal blijven toenemen. In haar meest recente raming van december 2018 verwacht zij dat de Nederlandse groei van de export in 2018 uit zal komen op 2,8% en in 2019 op 3,6%. De vooruitzichten voor de Friese export zijn wat dat betreft goed. Een onzekere factor is de Brexit. Van de totale Friese export gaat ongeveer 7% naar het Verenigde Koninkrijk en het is onduidelijk in hoeverre deze export hierdoor getroffen gaat worden.

Bronnen

  • CBS, Internationale handel in goederen provincie (maatwerktabellen)
  • Centraal  Planbureau, Decemberraming 2018, vooruitzicht 2019

Pagina opties