Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Als provincie hebben we een aantal ‘financiële knoppen’ waaraan we kunnen draaien. Dat zijn budgetten, reserves, begrotingssaldi, inkomstenbronnen waarover we kunnen beschikken om onze doeleinden te verwezenlijken. Die schetsen we hieronder.

Pagina opties