Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze derde openstellingsperiode van 2022 gaat in deze regio ruim 197.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in en van de mienskip. Één van de gehonoreerde projecten is ‘Beweeg- en beleeftuin De Stilen’.

Op avontuur in de tuin

Woonzorgcentrum De Stilen in West-Terschelling wil een beweeg- en beleeftuin realiseren voor haar bewoners. Deze tuin wordt aangelegd om het dagelijks bewegen te stimuleren op een manier waarbij men elkaar ook kan ontmoeten. De tuin is niet alleen toegankelijk voor de bewoners van De Stilen maar ook voor eilanders en toeristen. Vrijwilligers helpen bij het plaatsen van de fitnesstoestellen en het aankleden van de tuin met planten en andere decoratie.

De totale projectkosten bedragen 149.300 euro. Vanuit het IMF wordt 59.720 euro aan subsidie bijgedragen.

Iepen Mienskipsfûns

Ook in 2023 kan er subsidie worden aangevraagd. De eerste aanvraagperiode loopt van 16 januari t/m 2 februari (17.00 uur) 2023. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunt u ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf(externe link).

Initiatief

Aanvrager

Bijdrage

Investering

Grote projecten

Beweeg- en beleeftuin De Stilen

Zie beschrijving hoofdartikel

Stichting Vrienden van De Stilen

€ 59.720

€ 149.300

Middelgrote projecten

Terschelling TV scherp in beeld

Terschelling TV (TsTv) bestaat sinds 2018 en brengt op het eiland allerhande activiteiten in beeld. Tijdens de corona is gebleken dat dit een sociale functie vervult voor de doelgroep die om wat voor reden dan ook niet meer mobiel genoeg is om activiteiten live te bezoeken. Via de uitzendingen op TsTv blijven ze toch betrokken. Voor de aanschaf van duurzame apparatuur, uitbreiding van het programma aanbod, begeleiden en opleiden van vrijwilligers en het archiveren van het materiaal komt TsTv in aanmerking voor subsidie.

Stichting Terschelling TV

€ 21.968

€ 81.171

In mijn buurt

Op de Friese Waddeneilanden wordt een onderwijsprogramma opgestart onder de naam Oorlog in mijn buurt. Via gastlessen, interviews en presentaties ontmoeten kinderen de nog levende ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Zo wordt de geschiedenis levend gehouden en ook doorgegeven voor de toekomst.

Stichting In mijn buurt

€ 23.893

€ 59.732

Mondzorg op Vlieland

Op Vlieland is er al een aantal jaren geen structurele mondzorg terwijl dit wel een basisbehoefte is in de algemene gezondheidszorg. In het nieuwe welzijnsgebouw De Vliestroom is op Vlieland nu een ruimte gereserveerd voor een tandartspraktijk. Voor de inrichting is subsidie aangevraagd om mondzorg structureel op het eiland aan te kunnen bieden.

Stichting Vrienden van Boswijk

€ 35.000

€ 122.000

Zwoegervrij Terschelling

De zwoegerziekte is een besmettelijke aandoening bij schapen in Nederland. Op Terschelling wil de Schapenhoudersvereniging de totale populatie schapen en geiten van het eiland zwoegervrij maken en houden. Dit gebeurt door d.m.v. bloed- en melkonderzoeken vast te leggen waar de zwoegerziekte voorkomt en zo tot een aanpak van de ziekte te komen.

Schapenhoudersver-

eniging Terschelling

€ 19.160

€ 47.900

Kleine projecten

Jeugd roeien Terschelling, klaar voor de toekomst

Elk jaar is er op het duinmeerje van Hee een roeiwedstrijd voor de Terschellinger basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8. Dit gebeurt in speciale jeugdsloepen van de Terschellinger Roei Vereniging. Met subsidie kunnen deze sloepen worden opgeknapt, van dekzeilen worden voorzien en kunnen er twee trailers voor het vervoer worden aangeschaft. Zo blijft de traditie van het jeugdroeien, als belangrijke bron van aanwas van toekomstige volwassen roeiers, behouden voor het eiland.

Terschellinger Roei Vereniging

€ 2.621

€ 6.552

Unieke vondst in het slik wordt zichtbaar

Met het plaatsen van een informatiezuil aan de Postweg op Vlieland kan het publiek alles lezen over een historisch pinkachtig wrakje. Dit bijzondere scheepje ligt al bijna 500 jaar op de bodem van de Waddenzee en is in 2014 ontdekt. In het najaar van 2023 wordt ook nog een tentoonstelling ingericht in het museum Tromp’s Huys op het eiland.

Werkgroep pinkachtig wrakje

€ 2.924

€ 7.306

Jeu de boules op Schiermonnikoog

Jeu de boules is een laagdrempelige sport voor jong en oud. Op Schiermonnikoog worden twee nieuwe banen aangelegd om lekker te bewegen. Voor de toeschouwers worden er bankjes geplaatst. Bijvangst is dat de ouderen zo spelenderwijs in contact komen met de jeugd.

Sportraad Schiermonnikoog

€ 5.000

€ 12.600

Beleef de Amelander oester

Visserijbedrijf Oud wil op Ameland het verhaal achter de oester vertellen en bekender maken bij een groot publiek. Bij het bedrijf komt een bezoekerscentrum en een werkruimte. Hier kunnen gasten worden ontvangen die zo de oester beter leren kennen en ze ook kunnen proeven.

H.O. Oud

€ 10.000

€ 79.468

Groene stroom Waddenhaven Ameland

Voor het opwekken van groene stroom komt op de pier bij het Leije Gat bij de jachthaven van Nes een Ecoplant. Dit zonnepaneel dat meedraait met de zon doet qua vormgeving denken aan een sierlijke bloem. Op het veldje waar het paneel komt te staan worden wilde bloemen geplant.

Stichting Jachthaven Het Leije Gat

€ 9.400

€ 23.500

Nieuw jasje kantine sportclub Nes Buren

Lokale ondernemers en vrijwilligers zetten de schouders onder het opknappen van de kantine bij de Jaap Klaassen Sporthal. Het meubilair, de gordijnen en de vloer worden vervangen en de muren worden geschilderd. De ruimte is daarmee weer klaar voor gebruik door eilanders en zo weer een visitekaartje voor bezoekende sporters vanaf de wal.

Sportclub Nes Buren

€ 7.662

€ 19.156