Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 10 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze tweede openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim 200.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Een van de gehonoreerde projecten is ‘Speel- en dierweide Schiermonnikoog’.
 

Speel- en dierweide Schiermonnikoog

Provinsje Fryslân stelt 30.000 euro beschikbaar voor kinderboerderij “de Witte Winde” op Schiermonnikoog. Het is een bijzondere plek op het eiland met twee dierenweides en een groot aantal speel- en fitnesstoestellen. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Zowel de eilanders als bezoekers weten de plek goed te vinden. De Stichting Dier- en Speelweide wil de voorziening verder ontwikkelen met nieuwe speeltoestellen waarbij vooral kinderen worden uitgedaagd om meer te bewegen. De totale kosten zijn geraamd op 77.000 euro. De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd met de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns

Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is de derde openstelling van dit jaar. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunnen inwoners van de Friese Waddeneilanden ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

-------------------------------

NB: Onderstaand is een beschrijving te vinden van alle 10 IMF-projecten op de Friese Waddeneilanden die in de tweede subsidieronde van 2022 een positief advies hebben ontvangen.

Initiatief

Aanvrager

Bijdrage

Investering

Grote projecten

Klimaatverandering op Ameland

Het Natuurcentrum in Nes is gericht op het beleven van de Amelander natuur. Het Natuurcentrum is onderdeel van de Stichting Amelander Musea (STAM), die plannen heeft ontwikkeld om de 10 jaar oude expositie toekomstgericht te maken. De STAM sluit hierbij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Unesco. De nieuwe inrichting wordt vooral gericht op de klimaatveranderingen en de relatie met natuur, duurzaamheid en het leven op een eiland. 

Stichting Amelander Musea

€ 75.000

€ 282.931

Middelgrote projecten

Catchy mini jachthaven Terschelling

In de passantenhaven op Terschelling verzamelt zich plastic. Met een speciaal daarvoor ontworpen machine wordt dit drijfafval uit het water gehaald. Door deze aanschaf en het plaatsen van informatieborden wil de Passentenhaven ook de bewustwording van de afvalproblematiek vergroten.

Stichting Passantenhaven Terschelling

€ 27.600

€ 69.000

Uitbreiding de Jutfabriek Terschelling

Om nog meer zwerfafval te kunnen verwerken wordt de Jutfabriek uitgebreid en nieuwe machines aangeschaft. Met het gejutte plastic dat tot kleine stukjes (granulaat) wordt verwerkt, kunnen nieuwe gebruiksvoorwerpen worden gemaakt zoals borden en bloempotten.

Stichting De Jutfabriek Terschelling

€ 31.743

€ 79.358

Beter licht in De Stag

Het voormalige gereformeerde kerkgebouw van Schiermonnikoog is in gebruik als ontmoetingscentrum; de Stag. In de 15 jaar dat het ontmoetingscentrum in gebruik is hebben er al veel evenementen plaatsgevonden. Een goede belichting en geluidsvoorziening is daarbij op zijn plaats. Er is subsidie aangevraagd voor een nieuwe ophanginstallatie voor het ophangen van verlichting en microfoons.

Stichting Cultureel Centrum Schiermonnikoog

€ 10.657

€ 40.801

Toekomst voor de dier- en speelweide

Op Schiermonnikoog kent men de dier- en speelweide als kinderboerderij “De Witte Winde”. Het is een plek waar eilanders en gasten elkaar ontmoeten, van jong tot oud. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken worden nieuwe speeltoestellen geplaatst. Bovendien wordt het hekwerk volledig vervangen om de veiligheid van mens en dier te bevorderen. Hierdoor wordt de kans op vernielingen minder groot.

Stichting Dier- en Speelweide Schiermonnikoog

€ 30.000

€ 77.216

Kleine projecten

Aanpassing huisartsenpraktijk Midsland

In de toekomst wil de huisartsenpraktijk beter zijn voorbereid op mogelijke virusuitbraken. De praktijk wordt verbouwd om de veiligheid van patiënten, artsen, assistentes en andere medewerkers beter te kunnen garanderen. In de vernieuwde situatie zal het bovendien gemakkelijker worden de “gewone zorg” door te laten gaan.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Midsland

€ 7.112

€ 17.780

Campagne waarnemers en opvolgers huisartszorg

Huisartsenzorg op de Wadden is van groot belang voor de leefbaarheid op de eilanden. Huisarts zijn op een eiland vraagt om extra scholing. De arts op een eiland is ook apotheker, is geschoold in tele-radiologie, verleent eerste hulp en is ook verloskundig actief. Om voor de toekomst de huidige kwaliteit te waarborgen wordt een wervingscampagne opgezet om een pool van waarnemers te vormen die zich mogelijk op termijn permanent op de eilanden vestigen.

Doktersdiensten Friesland BV

€ 8.095

€ 21.955

Publicatieborden Vlieland

In samenwerking met de gemeente plaatst de ondernemersvereniging bij de sfeer en uitstraling van het eiland passende duurzame houten publicatieborden in de openbare ruimte van Vlieland. Op de borden is ruimte voor zowel toeristische als maatschappelijke informatie.

Ondernemersvereniging Vlieland

€ 6.477

€ 15.972

Echo-apparatuur Anno 2022

De huisartsenpraktijk van West-Terschelling schaft echo-apparatuur aan waarmee specialisten van de wal kunnen mee beoordelen en waarvan de uitkomst digitaal kan worden opgeslagen in het patiëntendossier. Dit verbetert de zorg, scheelt de patiënten reistijd, vermindert de zorgkosten en levert ook nog eens een bijdrage aan de duurzaamheid.

J.W. Kuhlman

€ 10.000

€ 25.800

Foetale bewaking Terschelling

Door het aanschaffen van CTG-apparatuur (voor het maken van babyhartfilmpjes) kan op Terschelling betere prenatale zorg worden geboden. Bijkomend voordeel is dat de doelgroep minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te reizen. Het verlaagt de zorgkosten en is duurzamer.

Verloskundig Samenwerkingsverband Terschelling

€ 1.633

€ 4.083