Samen werken we aan een mooi en sterk IJsselmeergebied

De afgelopen decennia is de Friese IJsselmeerkust steeds verder afgebrokkeld. Sommige stranden zijn nagenoeg verdwenen en natuurgebieden worden steeds kleiner. Het rijk en Friese partijen investeren gezamenlijk bijna 17 miljoen euro in het versterken van de kust. Daarnaast is het geld bedoeld om de kust nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het verbeteren van natuurgebieden, het aanleggen nieuwe fietsroutes en wandelmogelijkheden, het maken van betere plekken voor watersporters en kitesurfers en het beleven van cultureel erfgoed.

Onder de naam Versterken Friese IJsselmeerkust werken het rijk, provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken. Het project Versterken Friese IJsselmeerkust vloeit voort uit het ambitiedocument ‘Het Friese IJsselmeerkustgebied’. Dit document kijkt vooruit naar de inhoudelijke invulling van het Friese IJsselmeergebied in 2050. Hierbij wordt aangesloten op de landelijke Agenda IJsselmeergebied 2050. Vanuit het ambitiedocument starten in de toekomst meerdere projecten. De landelijke Agenda IJsselmeergebied 2050 is in feite de brede paraplu en vertaald naar het ambitiedocument en hieronder vallen concrete projecten, voor nu in eerste instantie het project Versterken Friese IJsselmeerkust.

Burgerparticipatie avonden Friese IJsselmeerkustgebied

In januari en februari zijn vier burgerparticipatie avonden georganiseerd. Inwoners van Stavoren, Makkum, Workum en Lemmer en omgeving konden tijdens deze avonden meedenken over wensen en ambities voor het Friese IJsselmeerkustgebied.

De avonden zijn goed bezocht. Inwoners hebben tijdens de sessies hun mening en ideeën met ons gedeeld, suggesties gedaan en meegedacht met initiatieven. Ook werden er volop vragen gesteld. Ook in de chat merkten we dat er veel ideeën leven. Fijn dat er zo goed meegedacht wordt in ús provinsje, dank daarvoor!

Op dit moment zetten we alle vragen en ideeën op een rijtje. In de loop van maart kunnen de indieners hiervan een reactie van ons verwachten. Heeft u nog een idee, of een vraag? Laat het ons weten via secretariaatijsselmeerkust@fryslan.nl!

Drie heren zitten met elkaar om een tafel zaken te bespreken

Informatie

Alle informatie over het Friese Ambitiedocument en het project Versterken Friese IJsselmeerkust staan overzichtelijk voor u op een rij op de website www.frieseijsselmeerkust.frl(eksterne link). U leest hier meer over de plannen in het gebied, handig voorzien van een interactieve kaart. Ook kunt u hier de digitale ideeënkaart vinden, waarop ideeën staan die inwoners, ondernemers en verenigingen hebben voor het aantrekkelijker maken van het Friese IJsselmeerkustgebied.

Bron: YouTube(eksterne link)

Project Versterken Friese IJsselmeerkust

Tot 2024 gaan we de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterken, verbeteren en verfraaien. U kunt de kaarten onderaan de pagina downloaden.

Plek

Wat gaan we doen?

Workum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur Workumerwaard (erosie)
 • Verbeteren en uitbreiden natuur Stoenckherne (erosie)
 • Verlengen strekdam tbv vaargeul It Soal
 • Verbeteren mogelijkheden voor kitesurfers en watersporters bij strand

Hindeloopen

 • Herstellen strand (erosie)

Gaasterland

 • Herstellen stranden Hege Gerzen en It Mirnser Klif (erosie)

Mokkebank – Laaksum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. wandelpaden, vogelkijkhut

Lemmer – Tacozijl

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. fiets/wandelpad
 • Cultuur: o.a. Joodse begraafplaats

Meer informatie over de projecten kunt u vinden op deze website(eksterne link)

Reservelijst

Daarnaast staan Makkum, Molkwar en Gaasterwaarden voorlopig op de reservelijst. Met het beschikbare budget is het niet mogelijk om deze projecten nu uit te voeren. Maar we doen ons best om ook deze projecten of delen daarvan te realiseren.

Planning

 • 2020-2021: Uitwerken projecten. O.a. overleg met betrokkenen, ontwerpen vaststellen, vergunningen aanvragen;
 • 2021: Projecten aanbesteden aan marktpartijen;
 • 2022-2024: Uitvoering projecten.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons via secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl. Dit kan ook via ons Klantcontactcentrum, via provincie@fryslan.frl of telefonisch 058 - 292 59 25.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden(eksterne link) voor de nieuwsbrief.

Logo's van de meewerkende partijen: Súdwest-Fryslân, Fryske Gea, De Fryske marren, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân