Samen werken we aan een mooi en sterk IJsselmeergebied

De afgelopen decennia is de Friese IJsselmeerkust steeds verder afgebrokkeld. Sommige stranden zijn nagenoeg verdwenen en natuurgebieden worden steeds kleiner. Het rijk en Friese partijen investeren gezamenlijk bijna 17 miljoen euro in het versterken van de kust. Daarnaast is het geld bedoeld om de kust nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het verbeteren van natuurgebieden, het aanleggen nieuwe fietsroutes en wandelmogelijkheden, het maken van betere plekken voor watersporters en kitesurfers en het beleven van cultureel erfgoed.

Onder de naam Versterken Friese IJsselmeerkust werken het rijk, provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken. Het project Versterken Friese IJsselmeerkust vloeit voort uit het ambitiedocument ‘Het Friese IJsselmeerkustgebied’. Dit document kijkt vooruit naar de inhoudelijke invulling van het Friese IJsselmeergebied in 2050. Hierbij wordt aangesloten op de landelijke Agenda IJsselmeergebied 2050. Vanuit het ambitiedocument starten in de toekomst meerdere projecten. De landelijke Agenda IJsselmeergebied 2050 is in feite de brede paraplu en vertaald naar het ambitiedocument en hieronder vallen concrete projecten, voor nu in eerste instantie het project Versterken Friese IJsselmeerkust.

Bron: YouTube

Project Versterken Friese IJsselmeerkust

Tot 2024 gaan we de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterken, verbeteren en verfraaien. U kunt de kaarten onderaan de pagina downloaden.

Plek

Wat gaan we doen?

Workum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur Workumerwaard (erosie)
 • Verbeteren en uitbreiden natuur Stoenckherne (erosie)
 • Verlengen strekdam tbv vaargeul It Soal
 • Verbeteren mogelijkheden voor kitesurfers en watersporters bij strand

Hindeloopen

 • Herstellen strand (erosie)

Gaasterland

 • Herstellen stranden Hege Gerzen en It Mirnser Klif (erosie)

Mokkebank – Laaksum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. wandelpaden, vogelkijkhut

Lemmer – Tacozijl

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. fiets/wandelpad
 • Cultuur: o.a. Joodse begraafplaats

Meer informatie over de projecten kunt u vinden op deze website

Reservelijst

Daarnaast staan Makkum, Molkwar en Gaasterwaarden voorlopig op de reservelijst. Met het beschikbare budget is het niet mogelijk om deze projecten nu uit te voeren. Maar we doen ons best om ook deze projecten of delen daarvan te realiseren.

Planning

 • 2020-2021: Uitwerken projecten. O.a. overleg met betrokkenen, ontwerpen vaststellen, vergunningen aanvragen;
 • 2021: Projecten aanbesteden aan marktpartijen;
 • 2022-2024: Uitvoering projecten.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons via secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl. Dit kan ook via ons Klantcontactcentrum, via provincie@fryslan.frl of telefonisch 058 - 292 59 25.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Logo's van de meewerkende partijen: Súdwest-Fryslân, Fryske Gea, De Fryske marren, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân