In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Daarnaast kunnen startups en micro-ondernemingen die bijdragen aan de provinciale doelen tegen een aantal voorwaarden (geen marktverstoring en kennis delen) ook subsidie aanvragen.

Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 1. Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen en een economische activiteit (maximaal € 10.000,- subsidie). Met een evenement wordt bedoeld een samengesteld geheel van culturele, informatieve of historische activiteiten die voor het publiek toegankelijk is en een tijdelijk karakter heeft. Met een economische activiteit wordt bedoeld het op de markt brengen van een nieuw product of proces dat de bestaande markt niet verstoord;
 2. Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 35.000,- subsidie);
 3. Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 75.000,- subsidie).

U kunt voor hulp bij een aanvraag zowel bij Streekwurk als Doarpswurk (www.doarpswurk.frl) terecht. In de regio Zuidwest kunt u voor aanvragen tot en met € 10.000,- bij de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren terecht.

Openstellingen in 2022

U kunt subsidie aanvragen tijdens de volgende periodes:

 • 10 januari tot en met 3 februari;
 • 11 april tot en met 12 mei;
 • 12 september tot en met 6 oktober.

Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Inspiratie opdoen?

Inspiratie nodig voor uw project of gewoon nieuwsgierig naar wat het Iepen Mienskipsfûns opgeleverd heeft? Bekijk op de Projecten in Beeld-kaart per categorie de uitgevoerde projecten.

Projecten in Beeld

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van uw projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de subsidiepagina van Streekwurk. Hier vindt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria, die van toepassing zijn op de subsidieregeling. Ook de projectadviseurs van het Streekwurk kantoor in uw regio helpen u graag verder.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie het ‘Openstellingsbesluit IMF 2022/2’ of het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over de ‘Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân’. De officiële bekendmaking is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Voorwaarden subsidie aanvragen

 1. Het is belangrijk dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio.
 2. Er moet draagvlak zijn voor het project. Het is daarom van belang dat projecten gezamenlijk ingediend en uitgevoerd worden.
 3. Een subsidie kan nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten bedragen. Kleine initiatieven en nieuwe evenementen komen in aanmerking voor maximaal € 10.000,- subsidie, middelgrote initiatieven voor maximaal € 35.000,- subsidie en grote initiatieven voor maximaal € 75.000,- subsidie.
 4. Om aan het idee subsidie toe te kennen is een complete aanvraag nodig. Bij het aanvraagformulier hoort een projectplan, een kostenbegroting, dekkingsplan en indien van toepassing een inschrijving bij Kamer van Koophandel. Als u als aanvragende partij gemachtigd bent voegt u een volmacht toe.
 5. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
 6. Het idee moet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen een jaar nadat u formeel bericht hebt gekregen over het ontvangen van subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven en binnen 24 maanden na formele berichtgeving voor middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven.
 7. U draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee.
 8. Na uitvoering van het project plaatst u een verslag (max. 1000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'.

Van idee tot uitvoering

Idee aanmelden

 • Wilt u subsidie aanvragen voor een project? Meld dan eerst uw projectidee aan door het online ideeënformulier in te vullen.
 • Nadat u een idee aangemeld hebt, neemt het projectbureau in de regio binnen enkele werkdagen contact met u op. Samen bespreken we of het idee in aanmerking komt voor subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns.

Officiële subsidieaanvraag

 • U kunt uw subsidieaanvraag indienen van maandag 10 januari tot en met 3 februari 2022;
 • Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.

Adviesplatform

 • Na sluiting van de subsidieronde bekijkt een adviescommissie in de regio alle projectplannen. De adviescommissie beoordeelt de plannen op: draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment en ecology. Ten slotte is er nog een bonuspunt te verdienen met de uniciteit van het project. 
 • U ontvangt zo snel mogelijk bericht of het projectplan subsidie ontvangt.

Aan de slag!

 • Heeft u bericht gehad dat u subsidie ontvangt? Dan kunt u aan de slag!
 • Na uitvoering van het project plaatst u een verslag (max. 1000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectbureau van Streekwurk bij u in de buurt.