Persoonsgegevens & Privacy

De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Voor contact met onze functionaris gegevensbescherming kunt u mailen naar : functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl  

U heeft ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens bepaalde rechten. Klik hier voor uitleg van uw rechten.

Als u een recht op basis van de AVG wilt uitoefenen, dan kan dat met onderstaand formulier. U logt in met behulp van DIGID.

AVG-verzoek

Pagina opties