Persoonsgegevens & Privacy

De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Voor contact met onze functionaris gegevensbescherming kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl

Pagina opties