Zes huisartsenpraktijken bouwen aan blijvende zorg in Fryslân (11-05-2020)

In deze eerste ronde van de subsidieregeling ‘Huisartsenpraktijk Fryslân’ hebben vijf huisartsen een bedrag van € 50.000,-- toegekend gekregen en één huisarts een bedrag van € 25.000,--. Met deze subsidie draagt de provincie bij aan verbouw of nieuwbouw van hun praktijkruimte. De huisartsen zijn gevestigd in de gemeenten Waadhoeke, Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân.

Man en vrouw in de natuur kijkend naar papier

Foto: Echtpaar Eisinger gaat met de bijdrage van € 50.000,- hun huisartsenpraktijk in Tsjummearum verbouwen

Met de subsidieregeling wil de provincie Fryslân bijdragen aan blijvende huisartsenzorg in onze provincie, nu en in de toekomst. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Wy sette spesifyk yn op it fuortsetten fan besteande praktiken en it fêstigjen fan nije praktiken fan húsdokters. Dat draacht by oan in goede sprieding en in goede berikberens fan soarchfoarsjennings yn hiel Fryslân.”  

Voor dit doel is in totaal € 636.000,- beschikbaar gesteld. In het najaar van 2019 is de eerste ronde van de subsidieregeling ‘Huisartsenpraktijken Fryslân’ gestart. Tijdens deze subsidieronde is er € 325.000,- verdeeld. Huisartsen in de provincie Fryslân konden maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen voor het bouwen of verbouwen van hun huisartsenpraktijk of maximaal € 5.000,- voor het inhuren van een adviseur die kan helpen bij het opstellen van een huisvestingsplan.

Tweede subsidieronde

Huisartsenpraktijken in Fryslân kunnen vanaf september 2020 nieuwe aanvragen indienen. De provincie Fryslân stelt dan de resterende middelen à € 311.000,- beschikbaar voor een tweede subsidieronde. Hoe de verdeling van de middelen beschikbaar voor nieuwbouw/verbouw of het inhuren van een adviseur zal uitvallen, wordt nog bepaald. In september is die informatie te vinden op www.fryslan.frl.

Pagina opties