Werkgelegenheid tussen 2019 en 2020 licht gedaald (21-04-2021)

Tussen april 2019 en april 2020 is de werkgelegenheid in Fryslan met 0,9% afgenomen. In totaal zijn er 2.700 banen verloren. Dit volgt vier jaren van toenemende werkgelegenheid (Jaarlijks Provinciale Werkgelegenheidsonderzoek).

In de zorg en ICT nam het aantal banen nog wel toe met twee procent. In de industrie, vervoersector en horeca was het banenverlies meer dan drie procent. De handelssector leverende 500 banen in. Het banenverlies kan voor een groot deel gezien worden als effect van de coronacrisis. Als gevolg van de lockdown was er in april bijvoorbeeld minder personeel nodig in de horeca en lag de industriële productie lager.

Om de eerste gevolgen van de coronacrisis te kunnen volgen is de werkgelegenheid op 1 september van vorig jaar ook gemeten. Waar misschien wel een groot banenverlies werd verwacht is het aantal banen tussen april en september juist met 1,8% iets toegenomen. Groei komt deels doordat de horeca in september deels open was en er weer meer mensen in de sector werkzaam waren. Ook de handel, bouw en dienstverlening tellen in september enkele honderden banen meer dan in april. De seizoenen hebben hier ook invloed op.

De Covid-19 uitbraak en de maatregelen/beperkingen zijn mede gezien de septemberpeiling nog niet of nauwelijks van invloed op de werkgelegenheid. De steunpakketten van de overheid en de veerkracht bij bedrijven zorgen voor weinig ontslagen en bedrijfsbeëindigingen. Cijfers over de ontwikkeling van de werkloosheid en de bedrijvendynamiek onderstrepen dat. Maar de beperkingen zijn nog niet voorbij zijn en het water staat tot de lippen van veel ondernemers. Gevolgen voor de arbeidsmarkt lijken hiermee vooruitgeschoven, maar onontkoombaar. Er wordt nog altijd uitgegaan van een toenemende werkloosheid en faillissementen dit jaar. De omvang is heel onzeker.    

Factsheet Werkgelegenheid Fryslân 2020

Factsheet Arbeidsmarkt apr 2021

Pagina opties