Werk aan fietspad langs De Lende ligt tijdelijk stil (03-05-2021)

De reconstructie van het fietspad langs de beek De Lende, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, ligt tijdelijk stil. Dit in verband met het beschermen van een belangrijk voortplantingsgebied voor kwetsbare libellensoorten in de beek.

De Lende is een belangrijk leefgebied voor een aantal kwetsbare, beschermde libellensoorten, zoals de sierlijke witsnuitlibel. Voor de voortplanting zijn deze soorten afhankelijk van de waterplanten in de beek. Daar zetten ze de eitjes af.

Vanaf begin april vervoert de aannemer de bouwstoffen en grond met werkboten over De Lende. Dit omdat het werkterrein over land onvoldoende begaanbaar is. De verwachting was dat die werkwijze de waterplanten niet erg zou aantasten, maar dat blijkt wel het geval te zijn. Daarom is het werk stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer dit weer start. De reconstructie van het fietspad loopt daardoor vertraging op. De verwachting is nu dat het pad aan het einde van het jaar klaar is. Tot die tijd is het pad afgesloten.

Gebiedsontwikkeling

Het huidige fietspad van asfalt wordt vervangen door een breder, betonnen fietspad. Ook worden op drie plaatsen oude meanders (beeklussen) opnieuw uitgegraven. Het fietspad volgt straks deze meanders en maakt een lus door het natuurgebied bij de Roordapolder. De maatregelen zijn onderdeel van gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. Een project waarin de gebiedscommissie in opdracht van provincie Fryslân en in samenwerking met gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, LTO Noord en Vereniging kleine dorpen, werkt aan het beekdal van De Lende.

Pagina opties